BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kur’ân okunan evden şeytanlar kaçar!

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
"Ümmetimin yaptığı ibâdetlerin en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumaktır."
 
Şemsüddîn Muhammed Semennûdî hazretleri kıraat ve fıkıh âlimidir. 737'de (m. 1336) Kahire civarında Semennûd şehrin­de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve Şeyhûniyye Medresesi'nde kıraat hocalığı yaptı, fetva verdi. 813’de (m. 1411) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:
Hadîs-i şerîfte, (Ümmetimin yaptığı ibâdetlerin en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumaktır) buyuruldu. Kur’ân-ı kerîm okumanın en efdali, namazda okumaktır. Diğer bir hadîs-i şerîfte, (Namazda okunan Kur’ân, namaz dışında okunan Kur’ândan daha hayırlıdır) buyuruldu.
Hazret-i Alî “radıyallahü anh” buyurdu ki: (Namazda ayakta iken okunan Kur’ânın her harfi için yüz sevap verilir. Namaz dışında abdestli okuyunca, her harfi için yirmibeş sevap verilir. Abdestsiz okuyunca, on sevap verilir. Yürürken ve iş yaparken okuyunca, daha az sevap verilir. Manasını düşünerek bir âyet okumak, başka şey düşünerek, bütün Kur’ânı hatmetmekten daha çok sevaptır. Hâfızların, Kur’ân-ı kerîmi tegannî ederek mûsikî perdelerine uyarak okumaları, çok çirkin bidattir. Çok günâhtır. Kur’ân-ı kerîmi, güzel ses ile, Allahtan korkarak ve hüzün ile okumalıdır.
Sûre veyâ âyet okumaya başlarken E’ûzü okumak, Fâtiha okumaya başlarken Besmele okumak da vâciptir. Diğer sûrelere başlarken Besmele okumak sünnettir.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine yirmi sevap verilir. Tecvîde uymazsa, on sevâp verilir.) 
(Kur’ân-ı kerîm okunan evden, Arş'a kadar nûr yükselir.)
Bir âyeti ezberledikden sonra unutmak, en büyük günâhlardandır. Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” buyurdu ki: (Kur’ân okunan eve, bereket, iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytânlar oradan kaçar.) 
Kur’ân-ı kerîmi dinlemek çok sevaptır. Hadîs-i şerîfte, (İnsanın dinlediği bir âyet, kıyâmette kendine nûr olur) buyuruldu.
Kur’ân-ı kerîm okumayı geçim vâsıtası yapmamalıdır. Hadîs-i şerîfte, (Kur’ân-ı kerîm okuyunca, Allahü teâlânın rızâsını ve Cenneti isteyiniz! Dünyâlık istemeyiniz! Bir zamân gelir ki, hâfızlar, Kur’ân-ı kerîmi, insanlara yaklaşmak için vâsıta yaparlar) buyuruldu.
Kur’ân-ı kerîmi kırk günde hatmetmek, yani başından sonuna kadar okumak müstehâbdır. Üç günden önce hatmetmek câiz değildir. Hatim sonunda yapılan duâ kabul olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/611967.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT