BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Mevlâ görelim neyler, Neylerse, güzel eyler..."

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
 
 
İbrâhim Hakkı hazretlerinin “Ma’rifetnâme” isimli eseri pek kıymetlidir...
 
 
Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 1115 (m. 1703) senesinde Erzurum’un Hasankale kasabasında doğdu. Siirt'te Tillo kasabasında İsmâil Fakîrullah hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemâle geldi. Sofiyye-i aliyye ismi verilen evliyânın büyükleri arasına girdi. Kâdirî idi. Bir ilim ve ma’rifet hazînesi olan “Ma’rifetnâme” isimli eseri pek kıymetlidir. 1195 (m. 1781) senesinde Siirt’in Tillo kasabasında vefât etti. Birçok hikmetli şiirleri vardır. Bunlardan Tefvizname’den bir bölümü şöyledir:
 
“Hak, şerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler,
Ârif onu seyr eyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Sen adli zulüm sanma,
Teslim ol nâra yanma,
Sabret, sakın usanma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Deme şu niçin şöyle,
Yerincedir ol öyle,
Bak sonuna, sabr eyle,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler.
 
Sen Hakk'a tevekkül kıl,
Tefviz et ve rahat bul,
Sabr eyle ve râzı ol,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Hallâk-u Rahim oldur,
Rezzâk-u Kerîm oldur,
Fe’âl-ü Hakim oldur,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Bir iş üstüne düşme,
Olduysa inâd etme,
Haktandır o, reddetme,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Haktandır bütün işler,
Boştur gam-u teşvişler,
O, hikmetini işler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Hep işleri fâyıktır,
Birbirine lâyıktır,
Neylerse, muvafıktır,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
.
Hiç kimseye hor bakma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Nâçâr kalacak yerde,
Nâgâh açar, ol perde,
Derman eder ol derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Az ye, az uyu, az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Geçmişle geri kalma,
Geleceğe hem dalma,
Hâl ile dahî olma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Her sözde nasihat var,
Her nesnede zîynet var,
Her işte ganîmet var,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Her söyleyeni dinle,
Ol söyleteni anla,
Hoş eyle, kabûl canla,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...
 
Vallahi güzel etmiş,
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,
Allah görelim netmiş,
Netmişse güzel etmiş...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/614410.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT