BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Beni zikredenlerle beraberim..."

“Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir.”
 
Şihâbüddîn Ahmed Makkarî hazretleri hadis âlimidir. 990'da (m. 1582) Cezayir’de Tilmsân'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Fas'ta Merakeş'e, sonra Kahire'ye giderek ilmini ilerletti. Ezher'deki dersleri büyük ilgi gördü. 1041'de (m. 1632) orada vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:
“Kim kardeşinin ihtiyâcını görmek için yürürse, onun için on sene i’tikâftan daha hayırlıdır. Kim bir gün Allahü teâlânın rızâsı için i’tikâf ederse; Allahü teâlâ, onunla Cehennem ateşi arasında üç hendek kor. Her bir hendek iki ufuk arasından daha geniştir.”
“Kim benim kabrimi ziyâret ederse, ona şefaatim vâcib olur.”
“Rabbini zikr eden ile Rabbini zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir.”
“Cennet ehli, sâdece (Dünyâda iken) Allahü teâlâyı zikretmeden geçirdiği ânına tahassür eder, üzülür.”
“İnsanların yaptıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşırlar. Allahü teâlâyı zikredenleri ararlar. Zikredenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. 'Buraya geliniz, buraya geliniz' derler. Kanatları ile, onları sararlar. O kadar çokturlar ki, göğe varırlar. Kullarının her işini bilici olan Allahü teâlâ, meleklere sorarak; 'Kullarımı nasıl buldunuz?' buyurur. 'Yâ Rabbî! Sana hamd ve sena ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan temiz olduğunu söylüyorlar' derler. 'Onlar beni gördüler mi?' buyurur. 'Hayır görmediler' derler. 'Görselerdi, nasıl olurlardı?' buyurur. 'Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbih ederlerdi ve daha çok tekbîr söylerlerdi' derler. 'Onlar, benden ne istiyorlar?' buyurur. 'Yâ Rabbî! Cennetini istiyorlar' derler. 'Onlar Cenneti gördüler mi?' buyurur. 'Görmediler' derler. 'Görselerdi, nasıl olurlardı?' buyurur. 'Daha çok yalvarırlardı, daha çok isterlerdi. Yâ Rabbî! Bu kulların Cehennemden korkuyorlar. Sana sığınıyorlar' derler. 'Onlar Cehennemi gördüler mi?' buyurur, 'Hayır görmediler' derler. 'Görselerdi, nasıl olurlardı?' buyurur. 'Görselerdi, daha çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı' derler. Allahü teâlâ, meleklere; 'Şâhid olunuz ki, onların hepsini affeyledim' buyurur. 'Yâ Rabbî! O zikredenlerin yanında, filân kimse zikretmek için gelmemişti. Dünyâ çıkarı için gelmişti' derler. 'Onlar benim misâfirlerimdir. Beni zikredenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlar da zarar etmezler' buyurur.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617408.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT