BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kelime-i tevhîdin fazileti hakkında...

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
 
 
Kelime-i tevhîdi söyleyen kulu kıyâmet gününde melekler ziyâret ederler.
 
Bedrüddîn İbnü'l-Ehdel hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Yemen'in Kuhriye şehrinde doğdu. Kur'ân-ı kerimi ezberledikten son­ra Yemen âlimlerinin fıkıh derslerine devam etti. Daha sonra buranın müftüsü oldu. 855 (m. 1451)'de vefat etti. Buyurdu ki:
Tevhîd, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlüllah) demektir. Mânası: (Hak teâlâ birdir, şerîki ve benzeri yoktur ve Muhammed aleyhisselâm sevgili kulu ve hak Peygamberidir.) Resûlullah efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bir kimse, kelime-i tevhîdi dese, Hak teâlâ hazretleri ile o kelime arasından perdeler kalkar ve kelime, doğrudan doğruya Allahü teâlâ hazretlerine gider. Allahü teâlâ buyurur ki: Ey kelime, dur! Kelime der ki: Beni söyleyen kulu affetmeyince duramam. Hak teâlâ hazretleri, o zaman buyurur ki: İzzetim, celâlim, kudretim, kemâlim hakkı için beni zikreden kulumu affettim.)
Kelime-i tevhîdi söyleyen kulu kıyâmet gününde melekler ziyâret ederler. Hak teâlâ Mûsâ aleyhisselâma meâlen, (Yâ Mûsâ! Kıyâmet gününde meleklerin seni ziyâret etmesini istersen, kelime-i tevhîdi çok söyle) buyurdu. Bu kelime-i tevhîdi dilinle söyleyip kalbinle şüphe etme! Aksi takdîrde, ebedî olarak Cehennemde kalırsın. Mûsâ aleyhisselâm dedi ki: Yâ Rabbî, bir kulun, dili ile kelime-i tevhîdi söyleyip, kalbi ile şüphe etse, sen ona nasıl bir cezâ verirsin? Allahü teâlâ meâlen buyurdu ki: (Yâ Mûsâ! Ben onu dâimî olarak Cehennemlik yaparım. O kimseye ne Peygamber, ne velî, ne şehit ve ne de meleklerden şefaat eden olmaz.)
Kelime-i tevhîd söyleyen kimseye, Hak teâlânın vereceği in'âm ve ihsânı Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Kelime-i tevhîd söyleyince, Arş-ı âlâ titrer. Resûlullah buyurdu ki: (Hak teâlâ hazretleri bir direk yaratmıştır. Kelime-i tevhîdden bu direk de titrer ve Arş'ı titretir. Arş titreyince, Hak teâlâ hazretleri Arş'a, sâkin ol emrini verir ve Arş'ın mukabelesiyle yine o kelime-i tevhîdi söyleyen kimse afv-ı ilâhîye mazhar olur.)
Resûlullah buyurdu ki: (Her kim cân-ü gönülden, hâlisen, muhlisen bir kere kelime-i tevhîd söylese, Hak teâlâ hazretleri, o kimseye Cennet-i âlâda dörtbin derece ihsân eder ve dörtbin günahını bağışlar.) Eshâb-ı kirâm sordular, yâ Resûlallah! O kimsenin dörtbin günahı olmazsa? Resûlullah buyurdu ki: (Ehlinin, evladının ve akrabâ ve teallukâtının günahlarından bağışlanır.)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618101.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT