BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Gönlünden dünyâ sevgisini silip at ki!"

“Dünyâya düşkün olan kimsenin, insanlardan ayrı yaşamasının bir faydası olmaz."
 
Gafurî Mahmud Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden ârif ve âlim bir zat olup Gelibolu'dandır.Tahsilini tamamladıktan sonra Fatih Cami-i Şerifine vaiz, sonra Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdai dergâhına şeyh oldu. 1078 (m. 1667)’de vefat etti. "Divançe-i ilahiyat" isimli esrinde şöyle nasihatleri vardır:
“Öyle bir kimse ile arkadaş ol ki, onda maddeye temayül edecek bir kalp bulunmasın.”
“Gönlünden dünyâ sevgisini silip atan kimse, âbid ve zâhiddir.” 
“Kadir gecesi, o senenin kalbidir, îmân dolu bir kalp de, içinde bulunduğu cesedin kadir gecesidir.”
“Nefse, Kelime-i tevhîd anahtarının 'La: Hayır, yok, olamaz' kelimesi ile öyle bir gem vurulmuştur ki, böylece bâtıl olan davalarından ve isteklerinden vazgeçip, ümidini kessin.”
“Cömertlik ve yardım etme bakımından en ileri kul, Allahü teâlânın kullarına rızık teminine vesile olan kimsedir.” 
“Her nefs, dünyâdan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü teâlâyı zikreden kullar bundan müstesnadır.”
“Uzun emele dalan bir kul, üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız.” 
“Dünyâya düşkün olan kimsenin, insanlardan ayrı yaşamasının (uzlete çekilmesinin) bir faydası olmaz. Dost ve yoldaşı Allahü teâlâ, nasîhat edeni Kur’ân-ı kerîm olmayan kimse, şüphesiz yolu şaşırmıştır. Onun uzleti uygun değildir.”
“Benim uzlete (yalnızlığa) çekilişimin sebebi, büyüklere hürmetin kalktığını görmem, arkadaşımın bana kızdığı zaman, beni kötülemek için birçok ayıplarımı sayıp döktüğünü müşâhede etmem olmuştur.”
“Dünyâyı sevenler, dünyalıkları için âhiretlerini terk ediyorlar. Sen, Allahü teâlânın emirlerini yapabilmek için dünyâyı terk et!”
“Nefsimin hiç bir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım.”
“Senin ayıplarını araştıran, kötü insanlarla arkadaş olma.”
“Hayatımda, gece ibâdet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim.”
“Selâmet istersen dünyâya kıymet verme, kerâmet istersen, sonsuz olanı yüce tut.” 
“Uzun emele dalan bir kul, üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız.”
“Her an kusur ve günahları çoğalan, kabahatleri yenilenen bir kul, nasıl olur da üzülmez.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618709.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT