BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Her şey, Onun şerefine yaratıldı"

"En büyük saadet, iki cihânın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaktır."
 
İmdâdullah Tehânevî hazretleri Hindistan evliyasındandır. 1233'te (m. 1818) Sehârenpûr'a bağlı Nânevte kasabasında doğ­du. Burada ilk tahsilinden sonra Del­hi'de Şah Nasîrüddin Nakşi­bendî-Müceddidî'ye intisap etti. 1857 yılında Hind Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandığında İmdâdullah'ın talebeleri de mücadeleye katıldılar. İngilizlerin işgalinden sonra Mekke'ye hicret etti ve 1317'de (m. 1899) Mekke'­de vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:
Büyük mürşidimiz Muhammed Mâsum Fârûkî hazretleri (Mektûbât) kitabı Birinci Cild, 10.  Mektûbunda şöyle buyuruyor:
En büyük saadet, iki cihânın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaktır. Cehennem azâbından kurtulmak için, Allahü teâlânın seçtiği, sevdiği insanların reîsine uymak lâzımdır. Cennet nîmetlerine kavuşmak, Ona tâbi olanlara mahsûstur. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ona tâbi olmak şarttır. Ona uymayanların [meselâ, namaz kılmayanların ve avret mahalli açık olarak başkalarının yanına çıkanların] tevbeleri, zühdleri, tevekkülleri ve duâları kabul olmaz. Onun yolunda olmayanların zikirleri, fikirleri, şevkleri ve zevkleri kıymetsizdir. Peygamberler, Onun hayat veren deryasından bir kadehe kavuşmakla, o derecelere yükselmişlerdir. Evliyâ, Onun sonsuz bahrinden bir yudum içmekle murâdlarına ermişlerdir. Yeryüzündeki melekler, Onun hizmetcileri, göklerdekiler, âşıklarıdır. Her şey, Onun şerefine yaratılmış, bütün varlıklar, Onun mübârek ruhundan feyiz almışlardır.
Allahü teâlânın varlığını O açıklamış, her şeyin yaratanı, Onun rızasını almak istemiştir. Ona ve Onun Âline ve Eshâbına bizden duâlar olsun. O yüce Peygamber, hepimizden râzı olsun! [Ey! Saadete kavuşmak isteyen akıl sahipleri! Bütün gücünüzle Ona tâbi olmaya çalışınız! Bu devlete, bu nîmete mâni olan her şeyden kaçınız! Hârikalar gösteren bir din yobazını ve Ona tâbi olmak şerefinden mahrum olan bir câhili, bir gâfili görürseniz, bunun sözlerinin, yazılarının, yalanlarının, insanı felakete sürükleyeceğini ve hiç böyle gösteriş yapmayan, fakat çok dikkat ile ve titizlikle Ona tâbi olana inanmanın, Onu sevmenin, felaketlerden kurtarıcı çok kıymetli ilâç olduğunu biliniz!]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT