BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Yalanı çok olanlar cehenneme layıktır”

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!”
 
İbrahim et-Teymî hazretleri tabiînin fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 53 (673)’de doğdu. Enes bin Mâlik'ten ve bazı sahabilerden (radıyallahü anhüm) hadis rivayet etti. Kendisinden İbrahim Nehaî, A'meş ve Beyân bin Bişr gibi büyük zatlar rivayette bulundu. 92'de (m. 710) vefat etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
“Âlimler peygamberlerin vârisleridir.” “Peygamberler, hiçbir dinar ve dirhem miras bırakmadılar. Onlar sâdece ilmi miras olarak bıraktılar. Kim onu alırsa, bol nasîbe kavuşur.” “Misâfiriniz geldiği zaman, ona ikram ediniz.”
“Üç kızı olup, ihtiyâçtan kurtarıncaya kadar onlara iyi bakan, yedirip giydiren kimse, elbette Cenneti kazanır. Ancak affedilmeyecek bir günah işlemiş olursa, o müstesnadır.” “Yemeğin hayırlısı, kalabalıkla yenilen yemektir.” “Mümin, müminlerin canları ve malları husûsunda emîn oldukları kimsedir.” “Hayber'de yediğim zehirli etin acısını duymaktayım. O zehrin tesîri ile ebher damarım şimdi çalışmayacak hâle geldi.” “Muhakkak Kur’ân bir zenginliktir ki, artık onun üstünde zenginlik olmadığı gibi, onunla berâber fakîrlik de yoktur.” “Allah için tevâzu ve alçakgönüllülük göstereni, Allah yükseltir. Kibir edeni de Allah alçaltır. Allahı çok zikredeni Allah sever.” “Arzu ve istekler, yapılmadığı ve konuşulmadığı müddetçe, bağışlanır.” “Şefaatim, ümmetimden büyük günâhı olanlara olacaktır.” “Allahü teâlâ, yapmadıkları ve konuşmadıkları müddetçe, ümmetimin kalbine gelen vesveseleri bağışlamıştır.”
Resûlullah efendimiz “Bir kimse üzerinde hakkı ençok olan kimdir?” denilince; “Annesidir” buyurdu.
“Köpek ve canlı resim bulunan eve melekler girmez” “Temiz olmayarak kılınan namazı ve cimrice verilen sadakayı Allahü teâlâ kabûl etmez.” “Sizden biri, kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemezse, îmân etmiş olmaz.”
Katâde hazretleri, Peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu işitmiştir: “İnsanoğlu ihtiyârlayınca mala ve uzun ömre hırsı artar.”
“Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir.” “Cennet ehli, sâdece (Dünyâda iken) Allahü teâlâyı zikretmeden geçirdiği ânına tahassür eder, üzülür.” “Her kim bize karşı silâh taşırsa, o bizden değildir.” “Çok konuşan çok yanılır, çok yanılanın yalanı çoktur. Yalanı çok olan da Cehenneme layıktır”
“Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618801.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT