BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cehennem ateşinin yakmadığı müminler!

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Beni gören veyâ beni görenleri gören Müslümânı Cehennem ateşi yakmaz.”
 
Haris Bin Ebu Usame hazretleri hadîs hafızıdır. 186'da (m. 802) Bağdat'ta doğdu. Küçük yaşta ilim tah­siline başladı. Tahsil için Mekke, Medine ve Basra gibi ilim merkezlerine gitti. Meşhur âlimlerden hadis öğrendi. 282 (m. 895)’de vefat etti. Eshâb-ı kirâmın fazîleti hakkında şunları nakletti:
Allahü teâlâ [Fetih sûresi 18. âyetinde meâlen] (Ağaç altında sana söz veren müminlerden Allahü teâlâ elbette râzıdır.) [Fetih sûresi 29. âyetinde meâlen] (Muhammed “aleyhisselâm” Allahın Resûlüdür. Onun yanında bulunanlar (Eshâb-ı kirâm) kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gâyet merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederken (namâz kılarken) görürsün. Allahdan lütüf ve rızâ isterler...) [Tevbe sûresi 100. âyetinde meâlen] (İyilik yarışında önceliği kazanan muhâcirler ve ensâr ve onlara güzelce uyanlardan Allah râzı olmuştur. Onlar da Allahtan râzıdırlar...) buyurmuştur.
İmrân bin Husayn'ın “radıyallahü anh” rivâyet etdiği bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur:
“Zamanlar, asırlar ahalisinin en hayırlısı, en iyisi benim asrımın ahalisidir. Yanî Sahâbe-i kirâmın hepsidir. Ondan sonra ikinci asrın, ondan sonra üçüncü asrın müminleridir.”
Sefîne’nin “radıyallahü anh” rivâyet etdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah “Benden sonra halîfelik otuz senedir. Ondan sonra melikler olur” buyurmuştur.
Diğer hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:
“Beni gören veyâ beni görenleri gören Müslümânı Cehennem ateşi yakmaz.”
“Beni görenlere ne mutlu ve Eshâbımı sevenlere ne mutlu, çünkü onlar sizin en hayırlınızdır.”
“Yıldızlar gök ehli için sığınakdır. Ben Eshâbım için sığınağım. Eshâbım da ümmetim için sığınakdır. Hangisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz. Eshâbıma dil uzatmayınız! Ümmetimden herhangi biri, Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, Eshâbımın bir müd arpa sadakasına verilen sevâba kavuşamaz.”
Eshâb-ı kirâmın fazîleti hakkında Abdullah ibn-i Ömer “radıyallahü anhümâ” buyurmuştur ki: Resûlullahtan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra bu ümmetin en üstünü hazret-i Ebû Bekir’dir. Sonra hazret-i Ömer, sonra hazret-i Osmân, sonra hazret-i Alî'dir “radıyallahü anhüm”...
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT