BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Veren el, alan elden hayırlıdır”

"Mallarınızı zekât vererek koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedâvi ediniz."
 
Mansûr bin Zâzân el-Vâsıtî hazretleri tâbiînin hadis ve fıkıh âlimlerindendir. Abdullah bin Ömer henüz hayatta iken Irak’ta Vâsıt’ta doğdu. Hasan-ı Basrî, İbn-i Sîrîn, Atâ bin Ebû Rebâh, Amr bin Dînâr, gibi tâbiînin büyüklerinden hadis rivayet etti. 129’da (m. 747) Vâsıt’ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
Bir gün “Yâ Resûlallah! İnsanların en hayırlıları kimlerdir?" diye sordular. Buyurdu ki: “Ben ve benim zamanımdaki Müslümanlardır.” “Yâ Resûlallah! Bunlardan sonra kimlerdir?” diye sordular. Buyurdu ki: “İkinci asırda bulunan Müslümanlar.” “Yâ Resûlallah! Onlardan sonra insanların en hayırlıları kimlerdir?” dediler. Buyurdu ki: “Üçüncü asırda bulunan Müslümanlardır.” “Yâ Resûlallah! Bunlardan sonra kimlerdir?” dediler. Buyurdu ki: “Onlardan sonra gelenler, istenmediği hâlde yemîn eden, şâhidlikte bulunan ve yerine getirmedikleri şeyler için teminatta bulunanlardır.” “Yâ Resûlallah! Sizden sonra, bizim başımıza kim geçecek? Halifeniz kim olacak?” Buyurdu ki: “Benden sonra, hükmünde benim gibi âdil olan, sözünde benim gibi sâdık olan, benim gibi merhamet sahibi olan kimse, benim yerime halife olsun. Bunun haricinde bir şey yapan, benden uzaktır. Ben de ondan uzağım. O benden değildir.”
Diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Allahü teâlânın, ümmetim üzerine ilk farz ettiği ibadet, beş vakit namazdır. İlk kabul edeceği ibadet, yine beş vakit namazdır. Kıyâmet gününde de ilk defa namazdan suâl edecektir.”
“Çarşıya giren kimse, (La ilahe illallahü vahdehü lâ şerîkeleh lehülmülkü velehülhamdü yuhyî ve hüve hayyün lâ yemût bi-yedihilhayr vehüve alâ külli şey’in kadîr) derse, Allahü teâlâ ona bin kere bin sevap yazar ve bin kere bin günâhı ondan siler. Onu bin kere bin yükseltir.”
“Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilahe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billah, de! Çünkü bunlar, el-Bakıyyât-üs-sâlihât’tır. Ağaç, yaprağını döktüğü gibi, onlar da hatâ ve günahları dökerler. Bunlar, Cennet hazînelerindendir.”
“Mallarınızı zekât vererek koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedâvi ediniz. Size gelecek belâları duâ ile önleyiniz.”
“Veren el, alan elden hayırlıdır.”
“İnsanoğlu malım malım der. Halbuki onun malım dediği; yiyip bitirdiği, giyip eskittiği yahut verip elinden çıkardığı şeylerdir.”
“İlmi, bir yere yazmakla koruyunuz”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618973.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT