BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Bu benimle kulum arasındadır..."

"Namazı benimle kulum arasında iki bölüme ayırdım. Kulum için de istediği vardır."
 
 
Ebû Abdullâh Nehaî hazretleri hadis hâfızıdır. 95 (m. 713)’de Buhara’da doğdu. Kûfe’ye giderek Tâbiîn ve Tebe-i tâbiîn âlimlerinden Kur’ân, tefsir, hadis ve fıkıh başta olmak üzere çeşitli ilimler tahsil etti ve Irak’ın önde gelen âlimleri arasında yer aldı. Vâsıt, Kûfe ve Ahvaz şehirlerinde kadılık görevinde bulundu. 177 (m. 794)’de Kûfe’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
Ebu Hureyre (radıyallahü anh) Resulullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
"Allahü teala şöyle buyurmuştur: Namazı benimle kulum arasında iki bölüme ayırdım. Kulum için de istediği vardır." Diğer bir rivayette ise şöyledir: "Namazın yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kul (el-Hamdülillahi Rabbilalemin) dediğinde, Allahü teala (Kulum bana hamdetti) buyurur. Kul (er-Rahmanirrahim) dediğinde, Allah (Kulum beni övdü) buyurur. Kul (Maliki yevmiddin) dediğinde, Allahü teala "Kulum beni yüceltti" buyurur. Kul (Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz" dediğinde, Allahü teala "Bu benimle kulum arasındadır. Kuluma da istediği vardır" buyurur. Kul (İhdinassıratalmüstekim, Sıratallezine enamte a'leyhim ğayril mağdûbi aleyhim veladdallin) dediğinde, Allahü teala (Bu kulum içindir ve kuluma da istediği vardır) buyurur."
Ebu Said el-Mualli (radıyallahü anh) şöyle anlatır: "Mescidde namaz kılıyordum. Resulullah beni çağırdı, ben hemen çağrısına cevap vermedim. Sonra yanına vardım ve 'Ya Resulallah ben namaz kılıyordum' dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allahü teala (Sizi çağırdığında Allah ve Resulüne cevap veriniz) dememiş midir?" [Enfal: 24]. Sonra şöyle dedi: "Sana mescidden çıkmadan önce bir sure öğreteceğim ki bu sure Kur'ân'daki en büyük suredir." Elimden tuttu ve mescidden çıkmayı istetiğimizde ben "Ya Resulallah, (Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteceğim) demiştiniz" dedim. Şöyle buyurdu: "El-Hamdülillahi Rabilalemin ki bu es-Sebu'l-Mesâni (Yedi çift övgüdür) ve bana verilen en büyük sûredir."
Muaz bin Enes el-Cüheni (radıyallahü anh) Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kim (Kul-hüvallahü ehad...) sonuna kadar on defa okursa Allahü teala o kişiye cennette bir köşk yapar."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/621210.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT