BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Dört mezhebe göre hüküm bildiriyorum"

Ebû Hayyân birçok âlimden icâzet aldı. Çok eser yazdı. “El-Bahr-ül-Muhît” tefsîr kitabı meşhurdur...
 
Ebû Hayyân hazretleri tefsir, kırâat, hadîs ve nahiv âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Yûsuf’tur. 654 (m. 1256) senesi Endülüs'te (İspanya) Gırnata (Granada) sehri yakınlarında Matahşâraş (Meta Jeres) denilen yerde doğdu. 745 (m. 1344) senesinde Kâhire’de vefât etti. Gırnata’da kırâat, nahiv ve lügat ilimlerini okudu. İlim öğrenmek için Mâleka (Malaga), Meriye (Marea), Tunus, İskenderiyye, Mekke ve daha başka yerlere gitti. Birçok âlim ona icâzet verdi. Birçok eser yazdı. “El-Bahr-ül-Muhît” tefsîr kitabının mukaddimesinde şöyle anlatır:
“Bu kitabımdaki tertîbim şöyledir, önce lügate ihtiyâç olan yerlerde, tefsîr ettiğim âyet-i kerîmenin kelimelerinden söze başlıyorum. Sonra, o lafza âit nahiv ilmine dâir hükümleri bildiriyorum. Eğer bir kelimenin iki veya daha fazla manası varsa, o kelimenin ilk geçtiği yerde bu manaları zikrediyorum. Böylece, daha sonra bu kelime tekrar geçtiğinde, orada daha önce geçen münâsip manalardan birisi verilip, sonra âyet-i kerîmenin tefsîrine başlıyorum. Eğer varsa, âyet-i kerîmenin nüzûl sebebini, nesih durumunu, önceki âyet-i kerîme ile olan alâkasını ve âyet-i kerîme hakkındaki kırâatleri, âyet-i kerîmenin Arabca ilmi bakımından durumuna, Selef-i sâlihîn ve halef (sonra gelen âlimlerin) buyurduklarını zikrediyorum. Kısaca, o âyet-i kerîme hakkında söylenmesi gereken ne varsa söylüyorum. Orada geçen meşhûr kelimeleri asla ihmâl etmiyorum. Onda i’râb bakımından kapalı husûsları açıklıyor, beyân ve bedî’ ilimleri yönünden de açıklamalarda bulunuyorum.
Daha önce bahsettiğim bir kelime, bir cümle ve tefsîr ettiğim bir âyet-i kerîme hakkındaki açıklamayı tekrarlıyorum. Bazen de, böyle yerlerde o kelime cümle veya âyet-i kerîmenin açıklamasının geçtiği yere havale ediyorum. Şayet tekrar edersem, bu, daha fazla bilgi ve fayda içindir. Kur’ân-ı kerîmin lafzına teallûk eden dînî hükümlerde, dört mezhebe göre hükümleri bildiriyorum. Delîlleri için fıkıh kitaplarına havale ediyorum. Aynı şekilde nahiv ilmi ile ilgili hükümlerin delîlleri ve geniş malûmât için de, nahiv kitaplarına müracaat edilmesini tavsiye ediyorum. Fakat, bazen bir hüküm, garîb veya ekseriyetin bildirdiği meşhûr hükme muhalif bir hüküm olduğunda, o hükmün delîllerini bildiriyorum. Âyet-i kerîmelerin i’rabını yaparken, Kur’ân-ı kerîmin münezzeh olduğu i’rab şekillerinden uzak duruyorum."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/621562.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT