BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhale Yasası KÖRDÜĞÜM

İhale Yasası KÖRDÜĞÜM

Yeni ekonomik programın öncelikli düzenlemeleri arasında yeralan İhale Yasa Taslağı’nda uzlaşma sağlanamıyor. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği, getirilmek istenen düzenlemelerin, suiistimal ve rüşveti önlemekten uzak olduğunu belirtti.ANKARA - Yeni ekonomik programın öncelikli yasal düzenlemeleri arasında yeralan İhale Yasası’nda köklü değişikliğe gidilmesi işi arapsaçına döndü. Uluslararası Para Fonu’na verilen taahhütlerden de biri olan ihale reformu için Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan taslak üzerinde yeniden uzlaşmazlık ortaya çıktı. İki Bakanlık, 1 yılı aşkın bir süre yapılan çalışmaların ardından hazırladıkları İhale Yasa Taslağını önce ilgi kuruluşların görüşüne sundu. Sonra da gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda taslağa son şeklini vererek, bunu kamuoyuna açıkladı. Taslağın Mayıs ayı başında da Başbakanlığa sunulacağı bildirildi. Ancak, daha sonra söz konusu taslağın değiştirilmesi gündeme geldi. Bu da, taslağı hazırlayan Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerini karşı karşıya getirdi. Edinilen bilgiye göre, iki Bakanlık arasındaki anlaşmazlık konularının başında yapım ve birim fiyatla ilgili düzenlemeler geldi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, gerektiğinde yaklaşık bedeli ilan etme hakkına sahip olması gerektiğini belirterek, taslağın buna göre yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu. Maliye ise buna karşı çıktı. Uygulama projesi ve kadro sorunu Başlangıçta taslağa “Uygulama projesi olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı” hükmü konuldu. Ancak Bayındırlık Bakanlığı, buna çeşitli projeler için istisnalar getirdi. Maliye, bu istisnaların Avrupa Birliği’nin da talebi doğrultusunda daraltılmasını isterken, Bayındırlık Bakanlığı’nın “Diğer işlerin de gerektiğinde uygulama projesi şartı kapsamı dışında tutulması için yetki talebi” ile karşılaşıldı. İki Bakanlık arasındaki bir diğer uzlaşmazlık konusu da kontrol işleri oldu. Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın kontrollük işini ya kendi personeli ile gerçekleştirmesi ya da bu işi dışarıya yaptırması tercihlerinden birini seçmesi önerisini getirdi. Maliyeciler, “Devlet, 4-5 bin mühendis çalıştırıyor. Ama bunlar varken kontrollük hizmeti için ayrıca ihale açıyor ve bu işi dışarıya ihale ile yaptırıyor ve büyük paralar veriyor. Ya o, ya bu tercih edilmeli. Sadece dışarıya yaptırılacaksa da, mühendisler başka alanlarda istihdam edilmeli” dedi. Ancak, Bayındırlık Bakanlığı, iki uygulamanın da devamı yönünde görüş bildirdi. Maliyeciler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aksine Bakanlara, gerektiğinde müteahhit seçim kriterlerini belirleme yetkisi verilmesinin de yanlış olduğunu ifade ettiler. Dünya Bankası ve AB tümden karşı Daha önce uzlaşılan taslakta yapılmak istenen değişiklikler iki Bakanlık arasında sorun yaratırken, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ise taslağı tümüyle yetersiz buldu ve bu haliyle AB direktiflerine de cevap vermediğini bildirdi. Hazırlanan metni inceleyen Dünya Bankası ve AB yetkilileri, mevcut taslağın kamu ihalelerinde yaşanan rüşvet ve suistimal olaylarını istenildiği gibi önleyemeyeceğini belirtti ve bütün maddelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT