BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kadın vakfı

Kadın vakfı

Bütün dünya kültürlerinde ve sosyal hayatında kadın önemli bir yer tutar. Ülkemizde, hakları ve varlıkları yüzyıllardan beri bilinen, saygı gösterilen ve diğer dünya medeniyetlerinde olduğundan çok daha önemli, öncelikli ve özellikli bir yeri olan kadınların da bir kütüphanesi olduğunu biliyor muydunuz?Bütün dünya kültürlerinde ve sosyal hayatında kadın önemli bir yer tutar. Ülkemizde, hakları ve varlıkları yüzyıllardan beri bilinen, saygı gösterilen ve diğer dünya medeniyetlerinde olduğundan çok daha önemli, öncelikli ve özellikli bir yeri olan kadınların da bir kütüphanesi olduğunu biliyor muydunuz? Jale Baysal (Başkan), Zehra Toska, Seda Güler, Tülin Tankut ve Şule Aytaç’ın yönetim kurulunu oluşturduğu Haliç kıyısındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, kadını merkeze alan çalışmaları ile göz dolduruyor. Değişik toplum katmanlarından, farklı fikirlerden insanların katkılarını bekleyen vakıf, çalışmalarını tamamen kadın merkezli yürütüyor. Son sayfalar 14 Nisan 1990’da kurulan Türkiye’nin ilk ve tek Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, aylık haber bülteni dışında, her yıl geleneksel hale getirdiği ajandasını “Osmanlı’dan günümüze kadın dergilerinde son sayfalar”a ayırdı. Eski harfli ilk kadın dergisinden günümüze kadar uzanan süreli kadın yayınları kütüphanenin en gözde koleksiyonlarından da birini oluşturuyor. Vakıf, kadın tarihiyle ilgili bir arşiv oluşturma çalışmalarını da hızla yürütüyor. Özellikle süreli kadın yayınları konusunda çeşitli üniversitelerle ortaklaşa projeler üretiliyor. 10 bin ciltlik kütüphanesi, özel arşivi ve çeşitli kesimlerce bağışlanmış dokümanların da hizmete sunulduğu vakıf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da ilgi ve desteğini görüyor. Envanter çalışması Kültür Bakanlığı ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü bir projeden de söz etmek istiyorum. Türkiye’de kadın konulu belgelerin ulusal bibliyografyasını hazırlamak için yapılan bu proje, ülkemizde bir ilk çalışma olarak dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 1980’lerden bu yana başlattığı ve ana teması kadın konulu belgelerin ulusal bibliyografyaları olan proje, kitaplar, süreli yayınlar, kadın örgütlerine ilişkin belgeler, özel arşivler ve devlet arşivleri gibi beş bölüm halinde yürütülüyor. Görüldüğü gibi Türkiye’de kadın gerçeğinin envanterini yapan ve bu konuda çok önemli arşiv çalışmaları gerçekleştiren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kadının toplumdaki özgüvenini yeniden sağlaması ve geleceğe daha sağlıklı çıkabilmesi adına üzerine düşenleri eksiksiz yerine getiriyor. Ya biz ne yapıyoruz?.. (0 212 534 95 50) DERGİ Edebiyat köklerdedir! İkinci sayısıyla bayilerdeki yerini alan “Yansıma”, işlediği konular ve birbirinden değerli imzalarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Derginin şubat sayısında “Edebiyat Eğitimi ve Divan Edebiyatı Tartışmaları” kapağa taşınıyor. Dergi, konuyu bir medeniyet meselesi, kültürel erozyon olarak ele alırken Mehmet Aycı, Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarından hareketle “Hadi diyelim, Divan Edebiyatı adına okuttukları üç beş gazelin yerine de Cumhuriyet dönemi edebiyatından metinler ikame ettik; iş oldu bitti. Peki günümüz yazarlarının kalemlerindeki ‘eski kokusu’nu ne yapacağız?” diyerek sorgulamada bulunuyor. Ayrıca Orhan Altunyay’ın yazısında ise “Günümüzden geçmişe eski şiirin öğretilmesine dair bir yolculuk” yapılıyor. “Edebiyat köklerdedir!” manşetini atan dergide Attila İlhan, M.Ragıp Karcı, D.Mehmet Doğan, Hüseyin Akın ve Nazir Akalın’ın da konuyla ilgili görüşleri okunmaya değer. Kuvvetli imzalar Derginin ikinci dosyası ise “2001’den Yansımalar” adıyla geçen yılın değerlendirilmesi. Cevat Akkanat’ın “Şiirin 2001 Yüzü” başlıklı uzun soluklu değerlendirmesiyle başlayan dosyada Ertuğrul Aydın “Romanımızın 2001 Yolculuğu” ve Hayrettin Orhanoğlu “Beyhude Ömrüm” yazılarıyla yer alıyor. Dosya dışındaki ürünlere baktığımızda Metin Önal Mengüşoğlu “İstanbul Hikayeleri”ne devam ederken, Adem Özbay “Acele Bir Hikaye Yazarı Aranıyor” öyküsüyle katkıda bulunuyor. Yusuf Özkan Özburun, Yusuf Tosun, Ekrem Yazıcı ve Suavi Kemal Yazgıç’ın Melih Bayram Dede’yle yaptığı röportaj da ilgi çekiyor. Cahit Koytak, Hüseyin Akın, Yaşar Bedri Özdemir ve Mustafa Akar, bu sayının şairleri... (0 212 213 20 65) DUYURU Çocuk ve şiddet Osmangazi Üniversitesi, 25-27 Nisan 2002 tarihleri arasında Eskişehir’de “Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet” konulu çok önemli bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum, edebiyat içinde ikinci plana itilen çocuk ve gençlik edebiyatının Türk kamuoyunda güncelleştirilmesini sağlamayı ve bu alanda görev yapan ilgililerin dikkatini çekerek konunun gündemde kalmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği sempozyumda iki farklı disiplin açısından çocuk ve şiddet konusu ele alınacak. Sempozyumun bilimsel danışma kurulu Prof.Dr. Necat Akgün, Prof.Dr. Nesrin Doğruel, Prof.Dr. Gül Durmuşoğlu, Prof.Dr. İnci Enginün, Prof.Dr. Cahit Kavcar, Prof.Dr. Nurdan Kural, Prof.Dr. Ayla Oktay, Prof.Dr. Nuran Özyer, Prof.Dr. Nilüfer Tuncer, Prof.Dr. Ayten Yakut, Doç.Dr. Selahattin Dilidüzgün, Doç.Dr. Sedat Sever, Doç.Dr. Necdet Neydim, Yard.Doç.Dr. Ali Gültekin, Mustafa Ruhi Şirin, Yard.Doç.Dr. Umut Gürbüz’den oluşuyor. Yard.Doç.Dr. Ali Gültekin’in genel sekreterliği üstlendiği sempozyuma bildiri özetlerinin 1 Mart 2002 tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor. İlgilenenlere duyurulur. (0 222 230 39 72/ 174)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT