BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dövülen çocuk aileden alınacak

Dövülen çocuk aileden alınacak

Dayak yiyen, kötü muameleye maruz kalan çocuklar alınıp, başka bir aileye verilecek... Çocuk sahibi hakimlere görev TBMM Başkanlığı’na dün sunulan tasarıya göre, Türk aile hukuku baştan aşağıya değişiyor. Aile hukukundan doğan davalara bundan böyle kurulacak olan “Aile Mahkemeleri” bakacak. Her ilde ve 100 bin nüfuslu ilçelerde kurulacak Aile Mahkemeleri’nde evli ve çocuk sahibi hakimler görev alacak. Gelişmesi tehlikede olan, sürekli dayak yiyen ve kötü muameleye maruz kalan çocuklar ana ve babadan alınarak başka aile veya kuruma yerleştirilecek. Yasada neler var? Aile mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görev alacak. Ailevi anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesi teşvik edilecek. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin tedbirler alınacak. Uzmandan uyarı Psikiyatrist Dr. Latif Alpkan, “Bilirkişinin görev yapması olumlu. Ancak altyapı iyi oluşturulmalı. Aksi halde, kurtaralım derken, bir yerde 3 gün bir yerde 5 gün çocuklar harap olabilir” dedi.ANKARA- Aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere aile mahkemeleri kuruluyor. Mahkemeler, ailede bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terkedilmiş halde kalan çocukları aileden alarak, başka bir aileye ya da kuruma verecek. “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı” dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerindeki her ilçede tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde kurulacak. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ilgili dava ve işlere asliye hukuk mahkemeleri bakacak. Aile mahkemelerinde bir yazıişleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunacak. Aile mahkemelerine adli yargıda görevli, tercihan evli ve çocuk sahibi, 30 yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hakimler atanacak. Aile mahkemeleri geliyor Türk Medeni Kanunu ve bu kanunun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler aile mahkemeleri tarafından görülecek. Ayrıca Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve hükümlerin yürütülmesi de bu mahkemelerin görev kapsamında olacak. Hakimler ebeveyn olacak Aile mahkemelerine tercihen evli ve çocuk sahibi 30 yaşını doldurmuş ve aile sorunları konusunda lisansüstü eğitim yapmış olan birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanacak. Bu görevlilerin bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya mesleğini serbest olarak yürütünlerden yararlanılacak. Kanun neleri getiriyor? Aile mahkemeleri, görev alanına giren şu konularda karar verebilecek: ğ Yetişkinler hakkında; evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmak. ğ Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak. ğ Resmi veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzurevlerine veya benzeri yerlere yerleştirmek. ğ Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermek. ğ Küçükler hakkında; bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almak. ğ Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehkikede bulunan veya manen terkedilmiş halde kalan küçüğü ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi veya özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmek. ğ Çocuk mallarının korunmasına ilişkin önlemleri almak. ğ Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmek. ğ Aile mahkemesince verilen kararların takip ve yerine getirilmesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan biri veya birkaçı görevlendirilecek. ğ Aile mahkemeleri, baktığı dava ve işlerde esasa girmeden önce eşlerin veya çocukların sorunlarını tespit ederek sulh yoluyla çözümünü sağlamaya çalışacak. Sulh sağlanmadığı takdirde yargılama sürerek esas hakkında karar verilecek. ğ Aile mahkemeleri kurulduğunda, yargı çevresi içerisindeki görev alanına giren ve henüz sonuçlanmamış dava ve işler bu mahkemelere devredilecek. ğ Aile mahkemelerinin Türkiye genelinde kuruluşu ve faaliyete geçmeleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde tamamlanacak. Yasa tasarısı, aile mahkemeleri için bin 413 mahkeme görevlisi ve uzman ile 157 hakim ve savcı kadrosu ihdas edilmesini de öngörüyor Psikiyatrist Latif Alpkan:Uygun altyapının sağlanması gerekiyor Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Psikiyatrist Şefi Dr. Latif Alpkan, aile mahkemelerinin yararlı olduğunu kaydetti. Dr. Alpkan, “Bu konuda lisansüstü eğitim yapmış kişilerin mahkemede bilirkişilik yapmaları güzel bir gelişmedir. Ancak mahkeme kararları sonrasında uygun altyapının da tamamlanmış olması gerekir. Çocuğun açıkta kalmaması ve güvenli bir ortamda kalması planlanırken üç gün bir yerde, 5 gün başka bir kurumda kalması doğru olmaz. Mahkeme kararı sonrasında çocuk sosyal kurumlarda ona uygun şartlarda oluşmuş bir merkezde kalması daha iyi olacaktır. Her çocuk birbirinden farklı olduğu gibi her duruma özel ayrı karar verilecektir. Bunun yanı sıra anne babaya rehberlik hizmeti verilebilir. İşbirliği yapmak istemeyen aileler içinde yaptırım oluşturulmalı. Çocuklarının geleceği için evde nasıl bir ortamın olması gerektiği ve bunun sağlanması konusunda bilgilendirilmelidir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT