BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika’yı dengelemek

Amerika’yı dengelemek

Tarihteki en karakteristik ve uzun ömürlü cihan devletleri Roma, Osmanlı, Britanya ve ABD olarak sıralanabilir. Roma’nın da, Osmanlı’nın da, Britanya’nın da cihanşümul güçlerini dengeleyen rakipleri vardı. Amerika’nın ise, Sovyetler’in dağılmasından bu yana, rakibi kalmadı. Bu rakipsizliği, bu dengesizliği Japonya, Çin, Rusya gibi büyük devletler ortadan kaldırmaya tâlib değildir. Misyonu, Almanya ile Fransa üstlendi.Tarihteki en karakteristik ve uzun ömürlü cihan devletleri Roma, Osmanlı, Britanya ve ABD olarak sıralanabilir. Roma’nın da, Osmanlı’nın da, Britanya’nın da cihanşümul güçlerini dengeleyen rakipleri vardı. Amerika’nın ise, Sovyetler’in dağılmasından bu yana, rakibi kalmadı. Bu rakipsizliği, bu dengesizliği Japonya, Çin, Rusya gibi büyük devletler ortadan kaldırmaya tâlib değildir. Misyonu, Almanya ile Fransa üstlendi. Ama Almanya ile Fransa, diğer Avrupa Birliği ülkelerini Amerika karşında denge kurmak politikalarına ikna edemediler. Zira Almanya ve Fransa dahil, dünyadaki devletlerin çoğunluğu, ABD ile en girift ilişkilere girmiş durumdalar. Binaenaleyh Almanya ve Fransa, başka devletleri yanlarına alsalar da, İngiltere’nin limited ortak sıfatıyle katıldığı Pax Americana’nın girişimlerini önliyemiyorlar. Ama bu yeni dünya düzeninde Fransız ve Alman, Anglo-Saksonlar’ın yanında durmak istiyor, gerisinde değil... Yanına İngiltere’yi alan ABD, bilinen petrol rezervlerinin en büyük kısmını eline geçirecetir. Böylece 21. yüzyıl boyunca petrol darlığı çekmiyecek. Petrolün geri kalanını ise Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi sanayi, zenginlik ve refahlarını sürdürmek ve geliştirmek azmindeki devletlere pay edecek. Türkiye de hakkını alacak. Amerika’nın planı budur. Almanya ile Fransa işte bu pay dağıtma işleminde ABD’nin kendilerine yapacağı muameleden ürküyorlar. Amerika’nın çok şey istemesinden, meselâ fazlaca dostluk talep etmesinden çekiniyorlar. Kaldı ki, Almanya’nın emelleri, bunun da ötesindedir. Berlin, Asya kıt’asında ciddi nüfuz elde etmek peşindedir. Amerika’nın yolunu kestiği kesin kanaatindedir. Velhâsıl, dünyanın ikinci gücü durumundaki Avrupa Birliği bile, Birleşik Amerika’yı dengelemekte zorlanıyor. Ancak demokrasi ideali ve köken birliği, iki blokun yakınlaşmasında zemin oluşturacaktır. Geçen asrın ilk yarısındak iki cihan savaşında ciddi pozisyon kaybeden Avrupa, asla üçüncüsünü çıkartmıyacaktır. Zira üçüncü bir intihar teşebbüsü, artık kesin neticeye ulaşır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT