BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hastalanmayın !

Hastalanmayın !

Sağlık çalışanları, bugün ve yarın iş bırakıyor... Sadece acil servisler hizmet verecek...ANKARA- Sağlık çalışanları, “nitelikli hizmet, insanca yaşanabilir, herkesin ücretsiz yararlanabildiği bir sağlık hizmeti” için, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi doktor ve diğer yardımcı sağlık personeli ve (TDB) Türk Dişhekimleri Birliği üyeleri, acil servisler dışında, bugün ve yarın Türkiye genelinde tam gün iş bırakacak. “Tekliflerimizi sunmuştuk” Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Akkaya, yaptığı açıklamada, hükümetin yaptığı yeni uygulamalara karşı kendi tekliflerini sunduklarını, ancak hükümette, “danışmama, görüş almama, sunulan tekliflere değer verememe” anlayışının sürdüğünü iddia etti. Akkaya, Türkiye’de diş hekimi sayısının fazla olduğunu, bu sebeple yeni diş hekimliği fakülteleri açılmaması gerektiğini ve var olan fakültelerin kontenjenlarının düşürülmesini talep ettiklerini anlattı. Döner sermaye payı Sağlıkta KDV oranının yüksek olduğunu, hükümetin tüm sağlık hizmetlerindeki KDV oranlarının düşürülmesini vaat ettiğini dile getiren Akkaya, KDV oranının düşürülmesini yalnızca ilaçla sınırlamanın yanlış bir anlayış olduğunu ifade etti. Akkaya, sağlık ocaklarında ve hastanelerde hemşireler ve teknisyenlerin diş hekimlerinden daha fazla döner sermaye payı aldıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın farklı kurumlarında çalışan personel arasında ücret uçurumu bulunduğunu söyledi. Bu yüzden bugün ve yarınki iş bırakma eylemine destek vereceklerini söyledi. Eylemler sürecek tehdidi SES Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da yaptığı açıklamada, hükümetin, sağlıkta dönüşüm projesi ile sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırdığını, performansa dayalı ücretlendirme ile personel arasında çatışmanın körüklendiğini savundu. Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamalarının halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştırdığını öne süren Tombul, “ne kadar para o kadar sağlık” anlayışının hakim kılındığını söyledi. Tedaviler aksamayacak Acil servisler dışında tüm birimlerde yürütülecek iş bırakma eylemi için belirlenen kurallara göre, bütün hekimler, her yaştaki acil hastalar ve çocukların zarar görmemeleri için özel itina gösterecek. Acil servisler, eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecek. Hastane bahçesi ve binasında hastaların üzüntülerine hürmet etmeyen; davul, zurna çalınması, halay çekilmesi gibi davranışlarda bulunulmamasına gayret gösterilecek. Diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecek. Sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri “Beyaz Uyarı” eylemi çerçevesinde 22 Kasım 2000’de yarım gün, 5 Kasım 2003 ve 24 Aralık 2003’te de Türkiye genelinde tam gün iş bırakmıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT