BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Medeniyetler İttifakı’ toplantısının ardından

‘Medeniyetler İttifakı’ toplantısının ardından

Bilim Araştırma ve Milli Değerleri Koruma Vakıfları’nın, ortaklaşa düzenlediği ve 22 Eylül 2005 Günü İstanbul, Sepetçiler Kasrında yapılan toplantının ‘Hareket Noktası’ aşağıdaki şekilde özetlenebilir;Bilim Araştırma ve Milli Değerleri Koruma Vakıfları’nın, ortaklaşa düzenlediği ve 22 Eylül 2005 Günü İstanbul, Sepetçiler Kasrında yapılan toplantının ‘Hareket Noktası’ aşağıdaki şekilde özetlenebilir; Günümüzde terör; Irk, din, dil farkı gözetmeksizin, ülkelerin huzurunu bozmakta ve refahlarını olumsuz ektilemektedir. Oysa, bütün ilahî dinlerin özünde barış, adalet ve sevgi vardır. Bu nedenle ve ‘Medeniyetler İttifakı’nı sağlamak amacı ile, insanların birlikte hareket etmesi gerekir. ‘Medeniyetler Çatışması’nı başlatmak isteyenler ise ‘İslami Terör’ gibi çarpık bir kavram ortaya atmakta, oysa İslam dini terörü lanetlemektedir. Zira, terör, kin, nefret, şiddet, cahillik ve umutsuzlukla beslenirken, ‘İslam Ahlakı-Kur’an Ahlâkı’ aklı, ilmi, sevgiyi ve dostluğu emretmektedir. Bu nedenle, Kur’an-ı Kerim’de ‘Ehl-i Kitap’ olarak nitelendirilen Yahudiler ve Hristiyanlar ile Müslümanların dostça ve barış içinde yaşamalarına hiçbir engel yoktur. Esasen Musevilerin ve Hristiyanların Peygamberlerini bizler de tanıyor, kutsal kitaplarımızda birçok ortak esasa yer veriyoruz. Gerçekten, her şeyi Allah’ın yarattığı, Allah’tan başka ilah olmadığı, doğru yola yöneltenin Allah olduğu, Allah korkusu ve sevgisi, yalnızca Allaha kulluk etmek ve benzeri hükümler hem Kur’an-ı Kerimde, hem de Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kitapları olan eski ve yeni Ahitte, yani Tevrat ve İncil’de de yer almaktadır. Nitekim, yeryüzündeki insanların büyük bir bölümünün inandığ bu üç din, şiddete ve zorbalığa karşı tavır almaktadır. Bunun anlamı şudur: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet, yeryüzünde sürekli bir barış ve huzur olmasını amaçlamakta, masum insanların öldürülmesine zulüm ve işkence görmesine müsaade etmemektedir. Bu nedenle, gerçek dindar Müslümanların, Hristiyan ve Yahudilerin bir araya gelerek, ancak iyi niyet ve sevginin dünyaya barış ve huzur getireceğini herekese anlatmaları gerekir. İşte, yukarıda özetlediğim bu amaçlar ile düzenlenen(*) “Terörün Gerçek Kökeni, Çözümü ve Medeniyetler İttifakı” Konferansında ‘konuşmacı olan Vakıf Başkanları ile her üç dine mensup temsilcilerin de, ‘Medeniyetler Çatışması’nı zorla dayatmaya çalışanlara karşı ‘Medeniyetler Barışı ve Dayanışması’nı çıkarmak için bu yönde güzel mesajlar verdiklerine bu toplantıya katılan herkes tanık olmuştur. ..... (*) Türk -İslâm Birliği dergisi, Sayı:3, önsöz
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT