BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bütçe 474 milyon YTL fazla verdi

Bütçe 474 milyon YTL fazla verdi

Ekonomi, hedefleri birer birer aşıyor. Büyüme rakamlarının beklenenin üzerinde gelmesinden sonra, faiz dışı fazlada ve bütçe uygulama sonuçlarında da beklenenin üzerinde bir performans yakalandı. 474 milyon YTL fazla veren bütçe, 8 aylık dönem itibarıyle, 23 yıl sonra ilk kez fazla vermiş oldu.ANKARA - Büyüme rakamlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesinden sonra, hem bütçe gerçekleşmeleri, hem de faiz dışı fazla açısından beklenden daha iyi bir performans yakalandı. Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre ocak-ağustos dönemi itibarıyle 8 aylık rakamlar, bütçenin 23 yıl sonra ilk kez fazla verdiğini gösterdi. Ocak-ağustos döneminde 474 milyon YTL fazla veren bütçede faiz dışı fazla ise 34 milyar 609 milyon YTL olarak gerçekleşti. Yılın sekiz ayında bütçe giderleri 115 milyar 48 milyon YTL, bütçe gelirleri de 115 milyar 522 milyon YTL olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde, 91 milyar 322 milyon YTL vergi toplandı. Buna göre Ağustos ayında bütçe harcamaları 16 milyar 553 milyon YTL, bütçe gelirleri 16 milyar 572 milyon YTL oldu. Buna göre Ağustos ayında, 19 milyon YTL bütçe fazlası hesaplandı. Faiz dışı fazla tutarı ise 5 milyar 517 milyon YTL oldu. Gerçekleşen rakamlar, bütçe açığı için dış borç, dış borç faizi nedeniyle bütçe açığı oluşan kısır döngü dönemlerinin de sonunun geldiğine işaret ediyor. Aslan payı faize! Merkezi Yönetim Bütçesinden yılın 8 ayında yapılan toplam harcama tutarı da, 81 milyar 115 milyon 48 YTL’ye ulaştı. Bunun 24 milyar 814 milyon YTL’sini personel giderleri, 3 milyar 154 milyon YTL’sini sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri, 9 milyar 947 milyon YTL’sini mal ve hizmet alımları, 33 milyar 138 milyon YTL’sini de cari transferler oluşturdu. 8 ayda bütçeden 34 milyar 136 milyon YTL faiz ödemesi yapıldı. Diğer harcamalar da sermaye giderleri, sermaye transfeleri ve borç verme kalemlerinden meydana geldi. Bu döneme ait bütçe harcamalarının alt kalemleri arasında 29 milyar 482 milyon YTL ile iç borç faiz ödemesi ilk sırada yer aldı. Ardından gelen Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan transferler de 15 milyar 650 milyon YTL’yi buldu. Bunun, 3 milyar 635 milyon YTL’si Emekli Sandığına görev zararı olarak ödendi. Tarımsal destekleme için bütçeden 4 milyar 375 milyon YTL kaynak aktarılan dönemde, mahalli idare ve fon payları 8 milyar 726 milyon YTL oldu. 91 milyar YTL vergiden Ocak-Ağustos döneminde toplam bütçe geliri 115 milyar 522 milyon YTL’ye ulaştı. Bunun 91 milyar 332 milyon YTL’sini vergi gelirleri oluşturdu. Bütçeye, vergi dışı gelirlerden 20 milyar 702 milyon YTL, sermaye gelirlerinden 217 milyon YTL, özel gelirler ile bağış ve yardımlardan 476 milyon YTL, özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden 1 milyar 853 milyon YTL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinden 943 milyon YTL sağlandı. Açıklamaya göre, ocak-ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6, bütçe gelirleri ise y üzde 21.7 artış gösterdi. Ağustos sonu itibarıyla 2006 yılında yılsonu toplam faiz dışı fazla hedefi aşılarak, yüzde 107.3’üne ulaşıldı. Geçen yıl aynı dönemde faiz dışı fazla hedefinin yüzde 70.7’si gerçekleştirilmişti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT