BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maliye KOBİ için düğmeye bastı

Maliye KOBİ için düğmeye bastı

Maliye Bakanlığı, Anadolu Yaklaşımı’nın temelini oluşturacak yönetmelik çalışmasını tamamladı. Buna göre borçlarını ödemekte zorlanan işletmelere destek verilerek ayağa kalkmalarının önü açılacak...ANKARA- Maliye Bakanlığı, Anadolu Yaklaşımı’nın temelini oluşturacak yönetmelik çalışmasını tamamladı. Buna göre borçlarını ödemekte zorlanan işletmelere destek verilerek ayağa kalkmalarının önü açılacak... Anadolu Yaklaşımı olarak bilinen ‘Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’ndan yararlanan KOBİ’ler için hazırlanan tebliğ ile uygulamanın esasları belirlendi. Buna göre, 31-10-2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde vergi borcunu ödemekte temerrüde düşen KOBİ’ler, imzaladıkları sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde sözleşmelerinin bir örneği ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Söz konusu süre içinde başvurmayanların tecil ve taksitlendirme talepleri kabul edilmeyecek. Başvuru vergi dairelerine Gelir İdaresi’nin yönetmeliğine göre, aynı il ve farklı illerde birden fazla vergi dairesine borcu olan KOBİ’ler, her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı başvuruda bulunmaları ve sözleşmenin bir örneğini de başvurularına eklemeleri gerekiyor. KOBİ’ler kapsama giren toplam borçları için talepte bulunabilecekleri gibi sadece istedikleri dönem ve türler açısından da talepte bulunabilecek. Bu durumda tecil taleplerinin, alacak aslı ile birlikte fer’ilerini de içermesi şartı aranıyor. Daha önce çıkarılan ilgili kanun çerçevesinde anlaşma imzalayan KOBİ’ler, borçları için tecil ve taksitlendirme isteyebilecek. Bu işlemler sırasında KOBİ’lerden teminat aranmayacak, başvuru tarihini izleyen aydan itibaren azami 10 bin YTL’ye kadar olan borçlara 12 ay, 10 bin ile 50 bin YTL arasındaki borçlara 16 ay, 50 bin YTL ve üzeri borçlar içinse 22 aya kadar tecil yapılabilecek. Ancak amme borçlusu tarafından daha kısa süreli tecil talep edilmesi halinde talep edilen süre dikkate alınacak. Tecil kapsamına alınan borçlar, belirlenen sürelere göre aylık eşit taksitler halinde ve faiz ödemesi yapılacak şekilde yapılandırılacak. Kanuni faiz oranında değişiklik yapılmadığı sürece tecillerde uygulanacak tecil faiz oranı yıllık yüzde 9 olacak. > Cenk Esen
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT