BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUM’

‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUM’

F.Bah­çe’nin İs­pan­yol gol­cü­sü Da­ni­el Gü­i­za, sa­rı-­la­ci­vert­li ta­kım­dan ay­rı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki de­di­ko­du­la­ra, ke­sin bir dil­le nok­ta koy­du.F.Bah­çe’nin İs­pan­yol gol­cü­sü Da­ni­el Gü­i­za, sa­rı-­la­ci­vert­li ta­kım­dan ay­rı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki de­di­ko­du­la­ra, ke­sin bir dil­le nok­ta koy­du. İn­gi­liz ya­yın ku­ru­lu­şu Sky S­ports’a ko­nu­şan Gü­i­za, Manc­hes­ter City’ye t­rans­fer o­la­ca­ğı yö­nün­de­ki ha­ber­le­rin a­sıl­sız ol­du­ğu­nu, bu id­di­a­la­ra kay­nak­lık e­den es­ki me­na­je­ri Fe­lix Mo­ne­o i­le de hiç­bir il­gi­si­nin kal­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Gü­i­za, “F.Bah­çe’de çok mut­lu­yum. Ay­rıl­ma­yı ke­sin­lik­le dü­şün­mü­yo­rum” di­ye­rek ko­nu­yu ka­pat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT