BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > S&P, Türkiye’nin notunu teyit etti

S&P, Türkiye’nin notunu teyit etti

Ulus­la­ra­ra­sı de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dart And Po­or’s (S&P) Tür­ki­ye’nin ye­rel ve ya­ban­cı pa­ra bi­ri­mi ül­ke kre­di no­tu­nu te­yit et­ti.Ulus­la­ra­ra­sı de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dart And Po­or’s (S&P) Tür­ki­ye’nin ye­rel ve ya­ban­cı pa­ra bi­ri­mi ül­ke kre­di no­tu­nu te­yit et­ti. Tür­ki­ye’nin kre­di no­tu gö­rü­nü­mü­nü du­ra­ğan ola­rak be­lir­le­yen S&P, “Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de­ki dış den­ge­siz­lik­ler, not­la­rı kı­sıt­la­ma­ya de­vam edi­yor. Tür­ki­ye’nin ca­ri açı­ğı­nın GSYH’ye ora­nı­nın bu yıl yüz­de 7.3 ol­ma­sı bek­le­ni­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT