BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kart borcu ödenince intihardan vazgeçti!

Kart borcu ödenince intihardan vazgeçti!

Kas­ta­mo­nu’dan iş umu­duy­la Mer­sin’e ge­len 2 ço­cuk ba­ba­sı Rıd­van Hey­der (28), iş­siz­lik se­be­biy­le bi­ri­ken bin 300 YTL’lik kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yin­ce bu­na­lı­ma gi­re­rek 15 kat­lı bir in­şa­atın ça­tı­sı­na çık­tı.> Hü­se­yin Kar MER­SİN İHA Kas­ta­mo­nu’dan iş umu­duy­la Mer­sin’e ge­len 2 ço­cuk ba­ba­sı Rıd­van Hey­der (28), iş­siz­lik se­be­biy­le bi­ri­ken bin 300 YTL’lik kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yin­ce bu­na­lı­ma gi­re­rek 15 kat­lı bir in­şa­atın ça­tı­sı­na çık­tı. Top­la­nan ka­la­ba­lı­ğı gö­re­rek me­rak­la olay ye­ri­ne ge­len Ci­han Dum­lu ad­lı elek­trik­çi us­ta­sı, ça­tı­da bir ki­şi­nin ol­du­ğu­nu gö­rün­ce, ne olup bit­ti­ği­ni an­la­mak için in­şa­atın önün­de top­la­nan va­tan­daş­la­ra sor­du. Gen­cin, kre­di kar­tı yü­zün­den in­ti­har et­mek is­te­di­ği­ni öğ­re­nen Dum­lu, üze­rin­de bu­lu­nan bin YTL’yi ar­ka­da­şı­na ve­re­rek, Rıd­van Hey­der’in ban­ka he­sa­bı­na ya­tır­dı. Ban­ka de­kon­tu­nu po­lis­le­rin elin­de gö­ren Hey­der, in­ti­hardan vaz­ge­çer­ken, kı­sa sü­re­li bay­gın­lık ge­çir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT