BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ye­mek iha­le­sin­de 2 ki­şi gö­zal­tın­da

Ye­mek iha­le­sin­de 2 ki­şi gö­zal­tın­da

Yoz­gat’ın Çe­ke­rek il­çe­sin­de, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün Ya­tı­lı İl­köğ­re­tim Böl­ge Oku­lu ye­mek ve hiz­met alı­mı iha­le­si­ için sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du.Yoz­gat’ın Çe­ke­rek il­çe­sin­de, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün Ya­tı­lı İl­köğ­re­tim Böl­ge Oku­lu ye­mek ve hiz­met alı­mı iha­le­si­ için sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du. Yapılan soruşturmanın ardından ihalelere sahte evrak düzenleyerek gir­dik­le­ri id­di­asıy­la Ce­ma­let­tin B. ve Ra­ma­zan Y. gö­zal­tı­na alın­dı. Sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan nö­bet­çi mah­ke­me­ye sevk edi­len Ce­ma­let­tin B. ve Ra­ma­zan Y, Yoz­gat E Ti­pi Ce­za­evi’ne ko­nul­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT