BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man ya­zar: Pa­muk’un Türk­çe­si iyi de­ğil!

Al­man ya­zar: Pa­muk’un Türk­çe­si iyi de­ğil!

Ta­nın­mış Türk ede­bi­yat­çı­la­rı­nın eser­le­ri­ni Al­man­ca­ya ka­zan­dı­ran Al­man ter­cü­man ve ya­zar Cor­ne­li­us Bisc­hoff (80), Al­man­ya’nın Ham­burg ken­tin­de ede­bi­yat­se­ver­ler­le bir ara­ya gel­di.Ta­nın­mış Türk ede­bi­yat­çı­la­rı­nın eser­le­ri­ni Al­man­ca­ya ka­zan­dı­ran Al­man ter­cü­man ve ya­zar Cor­ne­li­us Bisc­hoff (80), Al­man­ya’nın Ham­burg ken­tin­de ede­bi­yat­se­ver­ler­le bir ara­ya gel­di. Ya­şar Ke­mal’in ki­tap­la­rın­dan alın­tı­lar ya­pan Bisc­hoff, “Or­han Pa­muk'un si­ne­may­la il­gi­li ba­zı öy­kü­le­ri­ni çe­vir­dim. Ama Ya­şar Ke­mal’in eser­le­ri­ni da­ha çok ter­cih edi­yo­rum. Türk­çe­yi çok iyi kul­la­nı­yor, Or­han Pa­muk’un Türk­çe­si pek iyi de­ğil” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT