BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beton blokları rekor için yumrukladılar

Beton blokları rekor için yumrukladılar

Be­ton kır­ma ya­rış­ma­sın­da A­li Bah­çe­te­pe tek se­fer­de 33 b­lo­k i­le Nor­veç­li Nar­ve La­eret­te 29 sa­ni­ye­de 700 b­lok­la re­kor kır­dıBe­ton kır­ma ya­rış­ma­sın­da A­li Bah­çe­te­pe tek se­fer­de 33 b­lo­k i­le Nor­veç­li Nar­ve La­eret­te 29 sa­ni­ye­de 700 b­lok­la re­kor kır­dı Muğ­la­’nın Dat­ça il­çe­sin­de be­ton blok kır­ma da­lın­da dün­ya re­kort­me­nleri Ali Bah­çe­te­pe ve Nor­veç­li Nar­ve Lae­rette ya­rış­tı. Spor­cu­lar, en kı­sa sü­re­de en faz­la be­ton blo­ğu kı­ra­bil­mek için mü­ca­de­le et­ti. Lae­rette, ya­rış­tı­ğı Bah­çe­te­pe­’ye ait olan 30 sa­ni­ye­de 565 be­ton blok kır­ma re­ko­ru­nu, 29 sa­ni­ye­de 700 blok kı­ra­rak geç­ti. Bah­çe­te­pe ise bir vu­ruş­ta 33 be­ton blok kı­ra­rak Mek­si­ka­lı Edu­ar­do Es­tra­da­’ya ait 30 be­ton blok re­ko­ru­nu ge­ri­de bı­ra­ka­rak ye­ni bir dün­ya re­ko­ru­na im­za at­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT