BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Adana’da po­li­si taşlayan ço­cuk­la­ra 31 yıl is­ten­di

Adana’da po­li­si taşlayan ço­cuk­la­ra 31 yıl is­ten­di

Ada­na­’da­ki izin­siz gös­te­ri­de po­li­se taş atan 3’ü tu­tuk­lu 6 ço­cuk hak­kın­da, 21 ile 31 yıl ara­sın­da ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va açıl­dı.Ada­na­’da­ki izin­siz gös­te­ri­de po­li­se taş atan 3’ü tu­tuk­lu 6 ço­cuk hak­kın­da, 21 ile 31 yıl ara­sın­da ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va açıl­dı. Ada­na Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­nın, Ada­na 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de, 19 Ekim­de yap­tık­la­rı izin­siz gös­te­ri­de, Dağ­lı­oğ­lu Ma­hal­le­si­’n­de­ki yol­la­rı çöp bi­don­la­rı ve taş mo­loz­la­rıy­la ka­pa­tan, po­lis­le­re taş ve mo­lo­tof kok­tey­li atan­lar ara­sın­da bu­lun­du­ğu id­di­asıy­la tu­tuk­lu İ.G. (15), Ö.Ö. (15) ve M.O. (16) ile C.K. (14), İ.S. (13) ve S.Ö. (14) hak­kın­da da­va aç­tı. Sav­cı, id­di­ana­me­de, 6 sa­nı­ğın her bi­ri­si hak­kın­da 4 ay­rı suç­tan top­lam 58’er yıl ha­pis ce­za­sı ve­ril­me­si­ni, bu ce­za­nın, yaş­la­rı 13 ve 14 olan 3 ço­cuk için yaş­la­rı­nın kü­çük ol­ma­sı se­be­biy­le 21 yıl 6 aya, 15 ve 16 yaş­la­rın­da­ki 3 ço­cuk için ise 31 yıl 6 aya in­di­ril­me­si­ni is­te­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT