BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­ru­pa’da re­kor fa­iz in­di­rim­le­ri

Av­ru­pa’da re­kor fa­iz in­di­rim­le­ri

Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı, yüz­de 0.75 fa­iz in­di­rir­ken, fa­iz­ler İn­gil­te­re’de 1, İs­veç’te 1.75 pu­an ge­ri çe­kil­diDün­ya pi­ya­sa­la­rı sa­bah yük­sel­di, ka­pa­nı­şa doğ­ru düş­tü. Hız­la dur­gun­lu­ğa sü­rük­le­nen eko­no­mi­ler, fa­iz in­di­rim­le­riy­le bu prob­le­mi aş­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Dün Av­ru­pa mer­kez ban­ka­la­rı, re­kor fa­iz in­di­rim­le­riy­le bu yol­da ye­ni bir adım at­tı. Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı gös­ter­ge fa­izi­ni 0.75 pu­an dü­şü­re­rek yüz­de 2.5’e çek­ti. İn­gil­te­re Mer­kez Ban­ka­sı ise gös­ter­ge fa­izi­ni 100 baz pu­an in­di­re­rek yüz­de 3’ten yüz­de 2’ye in­dir­di. En yük­sek fa­iz in­di­ri­mi, 175 baz pu­an­la İs­veç’ten (3.75’ten 2’ye) geldi. Bor­sa­lar fa­iz in­di­rim­le­ri­nin pi­ya­sa­ya olum­lu yan­sı­ma­sı­nın bek­len­ti­si ile alı­cı­lı baş­la­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rı yüz­de 0.6’lar­da ar­tı ile ka­pan­dı. İMKB ise gü­nü yüz­de 3.04 prim­le 24 bin 664 pu­an­dan ka­pat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT