BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yine bar kavgası: 2 ö­lü

Yine bar kavgası: 2 ö­lü

El­ma­dağ Cum­hu­ri­yet Cad­de­si ü­ze­rin­de­ki bir bar­da, i­ki g­rup a­ra­sın­da tar­tış­ma çık­tı.El­ma­dağ Cum­hu­ri­yet Cad­de­si ü­ze­rin­de­ki bir bar­da, i­ki g­rup a­ra­sın­da tar­tış­ma çık­tı. Bü­yü­ye­rek ba­rın dı­şı­na ta­şan ve bı­çak­lı kav­ga­ya dö­nü­şen o­lay­da, Mu­rat Ç, kar­de­şi İs­met Ç, O­nur Gök­taş, Ce­mal S. ve is­mi he­nüz öğ­re­ni­le­me­yen 2 ki­şi da­ha ya­ra­lan­dı. Bı­çak dar­be­le­riy­le a­ğır şe­kil­de ya­ra­la­nan O­nur Gök­taş has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­mak is­te­nir­ken, Mu­rat Ç. (32) i­se kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT