BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cim­bom geç a­çıl­dı: 75-66

Cim­bom geç a­çıl­dı: 75-66

G.Sa­ray Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı 2. tur rö­vanş ma­çın­da, Ro­man­ya’nın Mu­ni­ci­pal Tor­go­vis­te ta­kı­mı­nı 75-66 mağ­lup et­ti.G.Sa­ray Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı 2. tur rö­vanş ma­çın­da, Ro­man­ya’nın Mu­ni­ci­pal Tor­go­vis­te ta­kı­mı­nı 75-66 mağ­lup et­ti. İlk ma­çı da ka­za­nan sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar tur at­la­dı. Ma­ça tu­tuk baş­la­yan G.Sa­ray, hü­cum­lar­da et­ki­siz ka­lın­ca, ko­nuk e­kip ilk pe­ri­yo­du 24-9, dev­re­yi de 42-30 ön­de ka­pa­dı. İ­kin­ci ya­rı­da i­yi sa­vun­ma ya­pan tem­sil­ci­miz, son bö­lü­me gi­rer­ken far­kı 1 sa­yı­ya in­dir­di: 48-49. Son pe­ri­yot­ta da ya­ka­la­dı­ğı tem­po­yu sür­dü­ren G.Sa­ray, mü­ca­de­le­den 75-66 ga­lip ay­rıl­dı.
Kapat
KAPAT