BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş ada­mı si­lah­la İN­Tİ­HAR ET­Tİ

İş ada­mı si­lah­la İN­Tİ­HAR ET­Tİ

Yü­ce Okul­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yü­cel Ka­lın­yaz­gan (68), okul­da­ki ça­lış­ma ofi­sin­de si­lah­la ken­di­ni vu­ra­rak in­ti­har et­ti.> Tür­ker Bek­taş AN­KA­RA İHA Yü­ce Okul­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yü­cel Ka­lın­yaz­gan (68), okul­da­ki ça­lış­ma ofi­sin­de si­lah­la ken­di­ni vu­ra­rak in­ti­har et­ti. Ge­ce geç sa­at­le­re ka­dar oda­sın­dan çık­ma­yan Ka­lın­yaz­gan, sa­at 05.50’de ruh­sat­lı si­la­hı ile çe­ne­si­nin al­tı­na bir el ateş et­ti. Okul­da bu­lu­nan gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri, ola­yı fark ede­rek sağ­lık ekip­le­ri­ne ha­ber ver­di. Ka­lın­yaz­gan, sağ­lık ekip­le­ri­nin mü­da­ha­le­si­ne rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT