BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lösemiden kurtuldu ‘şofben’ öldürdü!

Lösemiden kurtuldu ‘şofben’ öldürdü!

7 yıl lö­se­mi has­ta­lı­ğı­na kar­şı aman­sız bir mü­ca­de­le ve­ren 11 ya­şın­da­ki Ha­lit, şof­be­nin ba­ca­sın­dan sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zı­na ye­nik düş­tü.7 yıl lö­se­mi has­ta­lı­ğı­na kar­şı aman­sız bir mü­ca­de­le ve­ren 11 ya­şın­da­ki Ha­lit, şof­be­nin ba­ca­sın­dan sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zı­na ye­nik düş­tü. Ada­na’nın Cey­han il­çe­sin­de Cum­hu­ri­yet İl­köğ­re­tim Oku­lu 6-A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Ha­lit Anıl Gi­renç evin­de ban­yo­ya gir­di. Bir sü­re son­ra ço­cu­ğun ban­yo­dan çık­ma­dı­ğı­nı far­k e­den an­ne Ay­şe Gi­renç, oğ­lu­nu ban­yo­da bay­gın hal­de bul­du. Şof­be­nin ba­ca­sın­dan sı­zan gaz­dan ze­hir­le­nen kü­çük Ha­lit ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT