BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kuraklık ve çölleşme

Kuraklık ve çölleşme

Kuraklık ve çölleşme küresel ısınmanın tabii neticesidir. Ve insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte sonuçları açısından günümüzde insanoğlunun karşı karşıya olduğu ve mutlaka ciddiye alınması gereken önemli küresel ve bölgesel değişiklik konularının başında gelir.Kuraklık ve çölleşme küresel ısınmanın tabii neticesidir. Ve insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte sonuçları açısından günümüzde insanoğlunun karşı karşıya olduğu ve mutlaka ciddiye alınması gereken önemli küresel ve bölgesel değişiklik konularının başında gelir. 20. asrın ikinci yarısında Akdeniz havzasında ve Türkiye’de gözlenen yağış değişmeleri kuraklık ve çölleşme sinyalleri vermektedir. Bugün yeryüzünde kurak arazilere sahip 110 ülke potansiyel bir çölleşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Türkiye de bu ülkelerin arasındadır. Birleşmiş Milletler çevre programı (UNEP)’e göre çölleşmenin küresel maliyeti yılda 42 milyar dolardır. Türkiye erozyonda ilk sıradadır. Birleşmiş Milletler şiddetli kuraklık ya da çölleşmeden etkilenen ülkelerdeki özellikle Afrika ülkelerindeki çölleşme ile savaşma sözleşmesi (UNCCD) Haziran 1994’te Paris’te kabul edildi. Türkiye Mart 1998’de taraf oldu. Çölleşmenin ileri safhalarında fiziksel bozulmalar ya da yeni “Jeomorfolojik” oluşumlar (Kumul alanlar, çöller ortaya çıkabilir.) Türkiye kurak ve yarı kurak iklim özelliklerine sahiptir. Çölleşme uzun süreli kuraklıklar gibi olumsuz şartlardan kaynaklanır. Araziler kurak (arid), yarı kurak, kuru, yarı nemli, kutup, kutup altı, nemli ve çok nemli olarak ayrılır. Çöllerde yıllık ortalama yağış 250 mm, sıcaklık 30 derecedir. Yerküresinin yüzde 47’si (kurak-yarı kurak-kuru-yarı nemli)dir. Muhtemelen küresel ısınmayla beraber gelecekte kuraklıkla baş edebilmemiz için suyun tasarruflu kullanımını millet olarak öğrenmemiz gerekmektedir. 2007 ülkemizde kurak geçmiştir. Kuraklık yalnızca bir fiziksel değişim değildir. Doğal çevrenin su kaynaklarına bağımlılığı yüzünden toplam üzerinde çok sayıda etkileri olan bir hadisedir. 1968-74 arasında Büyük Sahra’da kuraklık sebebiyle 200 bin insan ve milyonlarca hayvan öldü. Kuraklık ve çölleşmenin etkileri: 1. Arazinin biyolojik üretkenliği azalır. 2. Tarımsal üretim azalır. 3. Doğal bitki örtüsü zayıflar ya da yok olur. 4. Biyolojik çeşitlilik azalır. 5. Yabancı ve zararlı bitki türleri çoğalır. 6. Yer altı suları alçalır. 7. Rüzgâr erozyonu kuvvetlenir. 8. Su kıtlığı olur. 9. Toplumda fakirlik artar. 10. Göçlere sebeb olur. 11. Hayatta bozulmalar olur. 2050’de kuraklık sebebiyle 200 milyon insanın göç edeceği düşünülüyor.
Kapat
KAPAT