BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Ülkemizde sosyal güvenceye en çok ihtiyaç duyanlar hiç kuşkusuz düşük gelir grubunda bulunan insanlarımızdır. Geliri düşük vatandaşlarımız bireysel olarak bir birikim sağlayamayacaklarından çalışamaz duruma gelmeleri halinde yoksulluk ve sefalete düşmemeleri ancak ve ancak sosyal güvenlik kapsamında bir gelir elde etmeleri ile mümkündür. Benim bütün yazılarımda belirttiğim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun özü itibariyle bir Reform Kanunu olduğudur.KANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER ŞERİF?AKÇAN 5510 sayılı Reform Yasasının aksayan yönleri düzeltildi Ülkemizde sosyal güvenceye en çok ihtiyaç duyanlar hiç kuşkusuz düşük gelir grubunda bulunan insanlarımızdır. Geliri düşük vatandaşlarımız bireysel olarak bir birikim sağlayamayacaklarından çalışamaz duruma gelmeleri halinde yoksulluk ve sefalete düşmemeleri ancak ve ancak sosyal güvenlik kapsamında bir gelir elde etmeleri ile mümkündür. Benim bütün yazılarımda belirttiğim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun özü itibariyle bir Reform Kanunu olduğudur. Ancak yazılarımda her ne kadar 5510 sayılı Kanuna Reform Yasası demiş olsam da gerek 5510 sayılı Kanunun hazırlanış tekniğini, gerekse yeni düzenlemelerin bir bölümünü isabetli bulmadığımı bu nedenle Reform Yasası’nın aksayan yönlerinin düzeltilmesi gerektiğine ilişkin eleştirilerimi de sizlerle paylaşmıştım. Kamuoyunda Yapılandırma Kanunu olarak isimlendirilen 6111 sayılı Torba Kanun, 5510 sayılı Reform Yasasının aksayan yönlerini düzelten isabetli düzenlemeler içermektedir. Özellikle düşük gelir grubuna mensup olan Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların işçilerin sigortalı olabilmelerine imkân sağlayan düzenlemeleri çok büyük bir kesimi ilgilendirdiği için anlamlı bulduğumdan bu hafta tarım işçilerinin sigortalılığını işleyeceğim. KİMLER TARIM İŞÇİSİ OLARAK SİGORTALI OLABİLECEK 5510 sayılı Reform Yasasının Ek 5. maddesine göre; Kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar (tarım işçileri) 4/a kapsamında sigortalı sayılmıştır. Tarım işçileri 1 Mart 2011 tarihinden itibaren sigortalı olabilecek. Tarım işçisi olduğu için 4/a kapsamında tarım sigortalısı olmak için müracaat edenlerin sigortalı sayılabilmesi için; - 5510 sayılı Kanunun 4/a, (eski SSK’lı işçi) 4/b (eski Bağ-Kur’lu) ve 4/c (memur) kapsamında çalışmaması, - İsteğe bağlı sigortalı olmaması, - 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında sigortalı olmaması, (Banka Çalışanları) - Kendi sigortalılıklarından dolayı 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine göre gelir veya aylık almaması, - 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmaması, - 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan tarım işçileri Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi’ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatacak sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne müracaat edince, sigortalılıkları müracaat tarihi itibariyle başlatılacaktır. TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTALILIĞI NE ZAMAN SONA ERECEK? Tarım işçilerinin sigortalılığı; - Sigortalı olarak çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihte, - Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinde, - Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günde, - Emeklilik talebinde bulunanların emekliliğe hak kazanmış olmak şartıyla emeklilik talep tarihinde, - Ölen sigortalının ölüm tarihinde tarım sigortalılığı sona erecektir. TARIM İŞÇİLERİ 18 GÜNLÜK PRİM ÖDEYİP 30 GÜN HİZMET KAZANACAK Tarım işçilerinin primleri 30 gün sayılacak. Prim oranları belirleyecekleri günlük prime esas kazancın onsekiz katının % 34,5’i oranında prim ödeyecekler. Ancak prim oranı her sene için bir puan artırılacak. Tarım işçisi 2011 yılında aylık kazanç alt sınırını seçerse: 2011 yılı ilk altı ay için aylık 26,55 TLx18x% 34,5=164,88 TL, 2011 yılı ikinci altı ayı için aylık: 27,90 TLx18x%34,5=173,26 TL, prim ödeyecek. Haftaya 6111 sayılı Kanunu yorumlamaya devam edeceğiz... www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT