BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Havuçlar ve marullar

Havuçlar ve marullar

Durup dururken çıkarttığımız “paket muhabbeti”; hepimizi bizar edecek noktaya vardı... Başlangıçta çok açık olarak anlaşılmadığından olacak; pek reaksiyon olmadı... Ancak mesele çeşitli mahfellerde tartışıldıkça; işin altındaki Çapanoğlu anlaşılmaya başlandı.Durup dururken çıkarttığımız “paket muhabbeti”; hepimizi bizar edecek noktaya vardı... Başlangıçta çok açık olarak anlaşılmadığından olacak; pek reaksiyon olmadı... Ancak mesele çeşitli mahfellerde tartışıldıkça; işin altındaki Çapanoğlu anlaşılmaya başlandı. Hele gençlerin soru yağmuruna tutup bunalttığı Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra, bu paket mi, sepet mi olduğu belli olmayan tuzak daha da iyi anlaşılmış oldu. Elmalarla armutların, havuçlarla marulların aynı sepete konmuş olması, pazar alışverişi açısından uygun olsa da; yasama meclisi için küçültücü boyutu olduğu ortadadır. İtibar arayışı içerisindeki parlamento ve parlamenterler ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmışlardır. “Yukarısı bıyık, aşağısı sakal” dediğimiz türden bir açmaz mevcuttur. Bu açmazdan kurtulmanın tek yolu samimiyettir. Bu sepeti ortaya atanların samimi olduklarını iddia edebilmek güçtür. Beşibiryerde liderlerimizin ince eleyip sık dokuyarak aldıkları “5+5” kararı, maalesef taraftar bulmadı. Bulmamasının temelinde ise; yedi yıldan bu yana mevcut Anayasa’ya göre hükümran olmuş olan Demirel vardır. Anayasamızın “101”inci maddesi uyarınca yedi tam yıl hükümran olan Demirel’in bu değişikliğe onay vermesi; kendisini olmasa bile, yedi yıllık Cumhurbaşkanlığı dönemini “inkâr” anlamını taşır. “7+3” gibi bir yaklaşım, belki kabul görebilir ancak; “5+5”in arkasında “7+5” gizlidir ki, bunun da kabulü mümkün değildir. “ANAP” lideri Yılmaz “7+3” derken; hiç olmazsa ehveni tercih ederek bu krizden çıkış yolu aramaktadır. Şayet “ANAP”ın savunduğu “7+3” kabul görürse, ki bu şimdilik küllendirilmiştir. O takdirde, ileride “5+5”e yumuşak geçiş sağlanmış olacaktır. Burada meseleleri parti taassubu ile analiz etmek, hepimizi yanıltabilir. Çünkü gerçek ve samimi niyetler; “gizli oylama” sonucu ortaya çıkacaktır. Şu anda parti kapatmaya ilişkin Anayasa’nın “69”uncu maddesini gündeme getirmenin hiçbir manası yoktur. Şayet “69”uncu madde sepetteki havuçlar olarak görülüyorsa, o takdirde de “Fazilet Partisi”nin pazarlıklarına tahammül etmek gerekir. Biz birbiri ile hiç ilgisi olmayan maddeleri sepete tıkarken hiçbir sorumluluk duymuyoruz da; böyle bir paketi pazarlık konusu yapan Fazilet Partisi’ne neden dirsek atıyoruz? Dikkat edilirse havuçların arasına serpiştirilen marullarla (“86”ncı madde) ilgili hiçbir direnç ve reaksiyon yoktur. Liderlerimiz dahil, parlamento gerçek manada istikrar ve itibar arıyorsa bu “paket” uygulamasından vazgeçmelidir. Liderlerin politik gücü, parti hakimiyeti ve yönetim hünerleri varsa; o takdirde “101”inci maddeye ilişkin değişikliği tek başına imzaya açmaları gerekir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT