BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağlık personeline iyileştirme

Sağlık personeline iyileştirme

Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde, yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane açmayan hastane başhekimlerine döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödeme tutarlarını artıran yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde, yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane açmayan hastane başhekimlerine döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödeme tutarlarını artıran yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarının aynen yasalaşması halinde, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele, bunların bir yılda alacakları aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının yüzde 80’ini, diğer personele ise yüzde 100’ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT