BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Misyonerlik faaliyetleri ve gerçekler

Misyonerlik faaliyetleri ve gerçekler

ABD liderliğindeki yeni dünya düzeninde, İslâm dünyası iki kategoriye ayrılmıştır. Müslümanların silineceği bölgeler ve Müslümanların sindirileceği bölgelerdir.ABD liderliğindeki yeni dünya düzeninde, İslâm dünyası iki kategoriye ayrılmıştır. Müslümanların silineceği bölgeler ve Müslümanların sindirileceği bölgelerdir. Balkanlar, Kafkasya Müslümanların silineceği; Ortadoğu ve Orta Asya ise Müslümanların sindirileceği bölgelere dahildir. Bu iş sadece misyonerlik faaliyeti ile sınırlı değildir. Müslüman genç nesilleri İslamiyetten uzaklaştırmak için Hıristiyanlık telkini yanında Batı ülkelerinde iş ve tahsil imkânı, burs verme, oldukça dolgun maaş bağlama, ABD ve Batı ülkelerine göçmen olarak gönderme ve bu ülkelerde iskân ve çalışma izni alma misyonerlerin çalışma usulleridir. Bunlara ilâveten başta Türkiye olmak üzere İslâm ülkelerinde sağlam aile yapısını bozarak, aile ve topluluğu dejenere etmek için uyuşturucu, alkolizm, kumar, cinsi sapıklık, müstehcen yayın ve görüntü, fuhuş, evlilik dışı doğum, nikahsız birlikte yaşama, cinsi sapıklık ve burada ifade etmekten haya ettiğimiz her türlü ahlaksızlığın arkasında Batı ülkeleri ve Hıristiyan Kiliseler Birliği vardır. “Hıristiyan dünyasının hızla dinden uzaklaşması, bilhassa gençlerin Hıristiyanlığın safsataları ile alay etmeleri yalnız Vatikan’ı değil, bütün Hıristiyanları ciddi şekilde endişeye sevketti. Hıristiyanlığın yok olmakta olduğunu görünce de son umut olarak, ekonomik yönden sıkıntıda, dini bilgisi zayıf Müslüman halkları hedef seçtiler. Üstelik bu faaliyetlerini İslâmı karalayarak yapmaktadırlar.” 1400 yıldır bütün Müslümanların kayıtsız şartsız inanıp diliyle ikrar ve kalbi ile tasdik ettikleri İslâmi emir, yasak ve imana dair inançlarını; hem de (sözde) din bilgini ilahiyatçı geçinen kişilerle bozmaktadırlar. Bu maksatla çok büyük servet harcamaktadırlar. Misyonerler amaçlarını gerçekleştirmek için genç nesillerin dini duygularını zayıflatıp ve sonra da bunu fırsat bilip inanç boşluğundan azami istifade ederek kendi sapık inançlarını ikame etmektedirler. Geçmiş yıllarda misyoner teşkilatlarının hedefi sadece Afrika idi. Fakat son zamanlarda bu hedefler oldukça artmıştır. Merkezi İngiltere’de bulunan ve Katolik, Anglikan, Protestan, Ortodoks ve diğerlerini bünyesinde bulunduran “M.S. 2000 and Beyond Movement” (Birleşik Dua Yolu) isimli bütün dünyada misyonerlik faaliyetlerini yürüten bu teşkilat, bir harita ve Hıristiyanlığın 2000 yılındaki hedeflerini tespit etmiştir. Misyonerlik faaliyetinin sıklet merkezi kuzey 10 enlemi ile kuzey 40 enlemi arasındaki İslâm ülkeleridir. Ve bu faaliyetin merkez üssü İstanbul’dur. Hıristiyanlaştırma projesi için İslâm dünyasında 100 kent kilit (giriş kent) olarak tespit edilmiştir. Ve bunlar içinde bir numaralı kent İstanbul’dur. Broşürde dinler arası diyalog ve inanç turizminden faydalanılması, her türlü fırsatın değerlendirilmesi istenmektedir. Bu haritada Hıristiyanlaştırılacak ülkelere sıra numarası verilmiştir. Ve maalesef ilk sırada TÜRKLER (Türkiye ve Orta Asya) yer almaktadır. İkinci sırada Kafkas halkları, Balkanlarda Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Kuzey Afrika’da Berberiler, Afrika’da Nijerya, bunlarla birlikte Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan’dakiler ilk hedefler içindedirler. Bu hedeflerden sonra İslâm Dünyası dışında Sihler ve Hintliler yeralmaktadır. Netice olarak misyonerlik faaliyetinin ilk hedefi Müslüman Avrasya’dır. Bir partinin genel başkan yardımcısının yaptığı açıklamaya göre 1999 yılında sadece İstanbul’da Hıristiyanlaşan Türklerin sayısı 200’dür. İzmir Protestan “İsa Mesih Cemiyeti”nin Türk asıllı lideri 5 yıl içinde 2 misli çoğaldıklarını açıklamıştır. Bu politikacıya göre gençler Ankara’da misyoner kamplara götürülüp, özel olarak eğitiliyor. Bu kampların arkasında ABD ve AB ülkelerinin büyükelçilikleri var. Adana ve Mersin’de kiliseler alenen faaliyet gösteriyorlar. Bazı belediyeler moda şeklinde kiliseler açıyorlar. (Lozan’a göre kilise açmak, yapmak ve tamiri yasaktır.) Misyonerler Hıristiyan Batı emperyalizminin, sömürgeciliğin ve sömürünün öncüleridir. Afrikalı bir liderin şu sözü meşhurdur: “Batı, Afrika’ya geldiğinde ellerinde (İncil) vardı. Bizim elimizde ise topraklarımızın (tapusu). Bize sözde bağımsızlık verdiğinde ise onların elinde arazilerimizin tapusu, bizim elimizde İncil bulunuyordu.” Bütün Afrika’da Batı değişik metotlarla sömürge siyasetini devam ettirmektedir. Bugün Zimbabwe’nin verimli topraklarının % 70’i 4 bin İngilizin elindedir. İNŞALLAH yanılırım ama GAP’ın 2025’te bir Zimbabwe olmasından endişeleniyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT