BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ötanazi (kolay ölüm) yayılıyor mu?

Ötanazi (kolay ölüm) yayılıyor mu?

Ötanazi, Yunanca’da kolay ölüm demektir. Bunu ANABRİTANNİCA şöyle tarif etmektedir: İyileşme olasılığı olmayan hastalar ya da yaşamını kendi başına sürdüremiyecek ölçüde sakat olan bireylerin yaşamını acı vermeyen bir yöntem kullanarak sona erdirme...Ötanazi, Yunanca’da kolay ölüm demektir. Bunu ANABRİTANNİCA şöyle tarif etmektedir: İyileşme olasılığı olmayan hastalar ya da yaşamını kendi başına sürdüremiyecek ölçüde sakat olan bireylerin yaşamını acı vermeyen bir yöntem kullanarak sona erdirme... Hukuk sistemlerinin çoğunda bu uygulamaya ilişkin özel bir hüküm yer almadığından, ötanazi hastanın kendi tarafından gerçekleştirilirse intihar, başkası tarafından gerçekleştirilirse adam öldürme sayılmaktadır. Bununla birlikte hastanın aşırı derecede acı çekmesi durumunda hekimin yaşamı uzatmama kararı alması, yaşamın kısalmasına neden olacağını bilerek hastaya ağrıyı dindirecek ilaçları vermesi meşru sayılır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde ötanazi kasten adam öldürme suçuyla eş tutulur ve buna göre cezalandırılır. 20.ci yüzyılın ikinci yarısında Almanya, Hollanda Norveç, Danimarka, İsveç gibi pek çok Avrupa ülkesi ceza yasalarına ötanazi davalarında daha hoş görülü olunması ve hafifletici nedenlerin dikkate alınmasına ilişkin özel hükümler koymuştur. Nitekim bu devletlerden Danimarka, Parlamentosunun Alt Meclisi (Temsilciler Meclisi) büyük çoğunlukla ötanazi tatbikatını meşrulaştırmıştır. Yukarı Meclis tarafından 2001’de onaylanması gereken yeni yasa uzun süredir hoş karşılanan bir Danimarka tatbikatını meşrulaştıran kurallar getirmiştir. Yasa çekilmez acılardan muzdarip bir hastasının tedavi edilemez durumuna son vermede doktorun yardımcı olmasına izin vermektedir. Hasta, yardımlı intiharı kendisi isteyecektir yoksa sadece bir doktorun ölüm tavsiyesine uymakla yetinmiyecektir, ayrıca muayene eden bir ikinci doktorun da ölüme karar vermesi gereklidir. 16 yaşındaki genç bir hasta yardımlı intihar talep edebilir. 12 ila 16 yaş arasındaki hasta çocuklar ve anne babalarının razı olması halinde yardımlı intihar edebilirler. Kamuoyu yoklamaları Danimarkalılar’ın yüzde 92’sinin ötanaziyi desteklediklerini göstermiştir. Fakat ötanaziye karşı olanlar da güçlüdürler. Danimarka Doktorları Anti Ötanazi Ligi Başkanı Dr. Pieter Hildering “Yasadaki tahammül edilmez acının ne olduğu tıp dünyasında geniş bir fark göstermektedir. Bizim büyük endişemiz soracağınız hangi doktorun yaşayıp yaşamayacağına karar vereceğidir. Hollandalı Dr. Henk Maarten Hollanda hükümetinin toleransına rağmen Hollanda’da son 10 yılda ötanazinin artmadığına işaret etmekte ve ‘tahammül edilemez acı’yı doktor değil hasta kendisi bildirecektir” demektedir. Yardımlı intihar bazı ülkelerde mevcuttur. Bunlardan biri İsviçre’dir. İsviçre’de ötanazi yasaktır. Eğer birisi diğerinin intihar etmesine menfaat karşılığı olmadan yardım etmişse o kişi mahkemelerde yargılanmaz. İnsani Ölüm Derneği Exit derneğin şartlarına göre intihar etmek istiyenlere yardım etmektedir. Tatbikatta ölüme mahkum 100-120 hastanın her yıl Exit üyelerinin yardımı ile öldükleri bilinmektedir. Güney Amerika’daki Kolombiya devletinde 1997’de Anayasa Mahkemesi daha önceki bu kararını teyit ederek ölmek üzere olan bir hastanın doktorundan ötanazi istemesi halinde doktor yardımda bulunmuşsa suçlu bulunmıyacaktır” demiştir. Anayasa mahkemesinin bu kararı üzerine bir yasa çıkarılmamıştır ve bu katolik ülkede yardımla ölen hastalar hakkında güvenilir rakkamlar yoktur. ABD’nin federe devletlerinden Oregon konusunda ABD Federal Anayasa Mahkemesi 1997’de doktorun yardımı ile yapılan intiharın Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. ABD’de 43 federe devlet, yardımlı intiharı meşru saymamaktadırlar. 6 Federe devletin yasaları ya yoktur ya da muğlaktır. Sadece Oregon bu konuda 1997’de ‘Ötanazi’yi bir kanunla meşrulaştırmıştır. Death with Dignity Act, Onurla Ölüm Yasası hastaların ölümcül hasta olmalarını ve öldüren dozu kendilerinin kullanmalarını aramaktadır. Geçen yıl kanunu uygulayan 27 kişi intihar etmiştir. Kuzey Ülke 1996 Temmuz’unda bu Avustralya federe devleti dünyada ilk kez ihtiyari ötanazi ve doktor yardımlı intiharı kabul eden ülke olmuştur. Ölümcül Hastanın Hakları Yasası aklı başında ölümcül bir hastanın hayatına son vermek için bir doktorun yardımına izin vermektedir. Yasa 1997 Martı’nda federal meclise ilga edildi. Dört kişi bu yasa ile ölüme gittiler. 66 yaşındaki Bob Dent prostat kanseri idi, dünyada yasa ile yardım gören ilk ölümcül hasta oldu.
Kapat
KAPAT