BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul, tam 14 bakanlığa bedel

İstanbul, tam 14 bakanlığa bedel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı genel müdürlükleri ve BİT'lerinin 2001 yılı toplam bütçesi 2.85 katrilyon lira olarak gerçekleşti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı genel müdürlükleri ve BİT'lerinin 2001 yılı toplam bütçesi 2.85 katrilyon lira olarak gerçekleşti. Buna göre İstanbul'un bütçesi, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın bütçelerinden fazla. Toplam 48 katrilyon 60 trilyon lira olan genel bütçe içinde, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin bütçelerini de geçiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT