BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maden işyerlerinde itibari hizmet süresi

Maden işyerlerinde itibari hizmet süresi

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60/E maddesine göre;Muzaffer ASLAN-Şaphane: Askerlik dönüşü 18.04.1984 tarihinde kömür ocaklarında çalışmaya başladım. Mart 1998 tarihi itibarı ile 3392 günlük hizmetim var. Askerlik borçlanması yaptım. Yeraltı maden işinde çalışanlara tanınan erken emeklilik hakları dikkate alındığında ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcım geri alınır mı? Cevap: Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60/E maddesine göre; Çalışma Bakanlığı’nca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde en az 1800 gün (5 yıl) çalışmış bulunan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve toplamı, bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. Sizin verdiğiniz bilgiye göre yeraltı çalışma gün sayınız 3392 olduğundan bunun dörtte biri 848 gündür (itibari hizmet süresi) ve hizmet süreniz 4240 olmaktadır. Askerlik borçlanması ile bu süre 4840 olacaktır. Mart 1988 tarihinden sonraki çalışmalarınız dikkate alındığında toplam hizmet süreniz 5000 günü aşmış durumdadır. Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre; 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber, en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Çalışma Bakanlığı’nın tespit ettiği maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Sigorta başlangıcınız ise askerlik borçlanması ile beraber Kasım 1982 tarihine inecektir. 20 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı Kasım 2002 tarihinde yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaksınız. Yasada askerlik süresinin itibarı hizmet için sigortalılık süresine dahil edilmeyeceği konusunda herhangi bir düzenleme yoktur. Genel olarak askerlik sonrası sigorta tescilini yaptıranların, askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcı askerlik süresi kadar geriye alınmaktadır. Kanımızca, yasada aksi bir düzenleme yer almadığı için bu uygulama sizin için de geçerlidir. Yasa, maden işyerlerinde çalışanlar veya itibari hizmet süresinden yararlananlar için askerlik borçlanmasının değerlendirilmeyeceğini düzenlememiştir. Yani askerlik borçlanmasında farklı uygulamalar öngörmemiştir. Yargıtay kararları Sosyal güvenlikte teklik ilkesi Karar tarihi: 08.10.1974 Karar No: 3807/6010 Karar özeti: Sosyal güvenlik düzenimizde birden çok sosyal güvenlik kurumundan yararlanmayı belirten bir hüküm yoktur. Özellikle milyonlarca yurttaşın birtakım zorunlukların sonucu dahi olsa henüz sosyal güvenlikten yoksun bulunduğu ülkemizde bir kimsenin birden çok sosyal güvenlik kurumundan yararlanma imkanına sahip olduğu düşünülemez. Bu bakımdan salt yasalarımızda bunu engelleyen bir hüküm bulunmadığına dayanarak bu yolda bir istek kabul edilemez. Aslolan herkes için bir tek sosyal güvenlik kurumundan yararlanma olduğu için burada, yasal bir engelin olmayışı değil, tersine, yasal bir cevazın varlığını aramak doğaldır. KISA... KISA... KISA... Mustafa ÇELİK-Gülşehir: Bağ-Kur tarım sigortası ile isteğe bağlı Bağ-Kur sigortasında hizmet birleştirmesi yaptıktan sonra 3.5 yıl beklemenize gerek yoktur. Çünkü yaptığınız hizmet birleştirmesi farklı iki sosyal güvenlik kurumu arasında geçen hizmetlerle ilgili değildir. Yaş haddini doldurduğunuz için hizmet sürenizi 15 yıla tamamlayarak Bağ-Kur’dan kısmi yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaksınız. Celalettin LEVENT-Florya: Sosyal Sigortalar Kanunu’nda isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerde 50-55 yaş haddini beklemek gibi bir zorunluluk yoktur. Size verilen bu bilgi tamamen asılsızdır. 25 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 5000 gün prim ödemesi olan erkek sigortalılar 55 yaşını beklemeden emekli olabilmektedirler. Bu sigortalının isteğe bağlı veya zorunlu sigortalı olması durumu değiştirmemektedir. 25 yıllık sigortalılık süreniz Nisan 2000 tarihinde tamamlandığı için bu tarihte emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz. (44 yaşında emekli olmaya hak kazanacaksınız) Prim ödeme gün sayınızı 5000 güne tamamladıktan sonra ödemeyi durdurabilirsiniz. Tercih size aittir. Nurhan CANER-Gaziosmanpaşa: Kadın sigortalılar Bağ-Kur’dan en az 20 tam yıl prim ödeyerek veya yaş haddinden (50 yaş) en az 15 tam yıl prim ödeyerek emekli olabilmektedirler. Sizin 20 yılınız prim ödemeye devam ederseniz Mart 2006 tarihinde dolmaktadır. 50 yaşınız ise Temmuz 2009 tarihinde dolacağı için yaş haddini beklemeden emekli olabilmeniz söz konusu olacaktır. Hizmet sürenizi15 yıla tamamladıktan sonra ödemeyi durdurup yaş haddini bekleyebilirsiniz. Biz size böyle bir yolu tavsiye etmeyiz. Zira 15 yıllık hizmet ile yaş haddinden emekli olanlara Bağ-Kur kısmi yaşlılık aylığı bağlamaktadır. Arif ÖZEN-Akhisar: 1975 yılında başlayan vergi mükellefiyetiniz ile Bağ-Kur ve dernek girişiniz arasındaki 4 yıllık süreyi borçlanarak hizmet kazanmanıza yasal imkan yoktur. Bahsettiğiniz tarihler içinde Bağ-Kur sigortasına giriş isteğe bağlıdır. Vergi mükellefleri için zorunlu Bağ-Kur sigortası Nisan 1982 tarihinde başlamıştır. Mustafa AKSOY-Niksar: Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetinizden sonra Bağ-Kur sigortasına girdiğiniz tarihler arasındaki süreyi borçlanarak hizmet kazanabilmenize yasal imkan yoktur. Askerlik borçlanması için Bağ-Kur’a yazılı müracaat etmeniz gerekmektedir. Borç tutarınız tespit edildikten sonra iki yıl içinde taksitle veya defaten ödeme yapabilirsiniz. A.Kudüs DEVRİM-Malatya: Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcınız Ağustos 1980 tarihine alınacaktır. İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortasını dilediğiniz zaman bırakabilirsiniz. SSK’ya geçiş için bir işyerinde çalışmaya başlamanız gerekmektedir. SSK veya Bağ-Kur’dan 25 yıllık sigortalılık sürenizin tamamlanacağı Ağustos 2005 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak bu süre içinde Bağ-Kur’a aralıksız 25 yıl prim ödemeniz, SSK’ya ise en az 5000 gün ödeme yapmanız gerekmektedir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98812
  % -0.52
 • 5.4924
  % -1.28
 • 6.1985
  % -1.51
 • 7.3364
  % 0.15
 • 234.388
  % -0.66
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT