BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Eti Bor özelleştirilmemeli

Eti Bor özelleştirilmemeli

Batılı ülkelerin raporlarına hep ihtiyatlı yaklaşmışımdır. Tespitlerinde bizim bir ise, onların birkaç menfaati vardır mutlaka. Ülke riski raporları hazırlayan uluslararası Economist Intelligence Unit: “Türkiye siyasetinde kriz yok, enflasyon 2002’de %20.6 olacak, yatırım notu da artacak” diyor.Batılı ülkelerin raporlarına hep ihtiyatlı yaklaşmışımdır. Tespitlerinde bizim bir ise, onların birkaç menfaati vardır mutlaka. Ülke riski raporları hazırlayan uluslararası Economist Intelligence Unit: “Türkiye siyasetinde kriz yok, enflasyon 2002’de %20.6 olacak, yatırım notu da artacak” diyor. Morgan Stanley Jean Witter ise raporuna “istikrar için özelleştirme” diye başlıyor, yıl içinde Türkiye’nin 7 milyar dolarlık hedefine ulaşacağını savunuyor. Moral için iyi de, neticede bu ülkede yaşayan bizleriz. Sorunlara bakmamız bile nelerle uğraştığımızı gösteriyor. Özelleştirme’de bile gerçek gündem arka plânda kalıyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ve ekibini dikkatle izlemekte yarar var. Çok önemli şeyler yapıyor, çok ciddi söylemler gerçekleştiriyorlar ülke meseleleri hakkında. Sinan Aygün yolsuzlukların üzerine gidilmesi kampanyasının ardından Eti Bor’un Özelleştirilmesi’ne bütün şiddet ve hiddetiyle karşı çıkıyor. İşte nedeni: - Dünyada 2.5 milyar ton ile bor rezervinde birinciyiz. Petrol kadar önemli ve stratejik bir madde. 750 milyar dolarlık bor rezervi Türkiye’nin borç kıskacından kurtulmasında bir şanstır. Dolayısıyla özelleştirilmesi akıl ve insafla bağdaşmaz. Bor birtakım güçlere verilmemelidir. Bu konuda 100 milyar dolarlık pastadan daha fazla pay almanın yolu, özelleştirmeden değil, yatırımdan geçer. ATO ilk defa ve sadece bu konuda özelleştirmeye karşı çıkıyor. Çok da yandaş buluyor etrafına. Bor madeni; atom enerjisi, roket yakıtı, uzay sanayii ve dayanıklı hafif metal malzeme üretimi gibi çoğu şeyde kullanılıyor. ABD’de bize göre bor rezervi az ama, üretimde önümüzde. Sadık Kınıkoğlu’nu belki tanımazsınız. Ülke sorunları karşısında sadece yanmayan, çözüm de arayan bir fedakâr aydın, işadamı, mühendis, çizgi ustası, düşünen insan. Bor onu da ilgilendiriyor. Etibank Eski Genel Müdürlerinden, DPT, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı Arslan’ın Bor’a ilişkin çalışmalarını ve belgelerini aktardı. Müşterek dostumuz İsmail Bey, emsâli az, başarılı bürokratlarımızdan. Ülkesini ve insanını canından aziz bildiği bir devlet adamı. Sayın Arslan bakın neler diyor: “- Bor’dan 237.291.000 dolar ihracat girdisi sağladık. 1978’e göre 1999 yılı bor ihracat artışı %285’tir. Dünyanın en zengin ve nitelikli yataklarına sahibiz. Bu öz kaynaklarımız ve alt yapımız yeterli olmamasına rağmen böyle. Avrupa ve Ortadoğu Pazarı bile bize yetecek kadar fazla. Batıda bor madeni yoktur. Uzmanlık ve verimlilik gözetildiği, ilgisiz politik müdahaleler yapılmadığı takdirde kamu işletmelerinin de başarılı olabildiği açıktır.” Özal bile özelleştirmedi Ecevit 1978’de 2172 sayılı yasa’yla bor’u devletleştiriyor. İyi de ediyor. Cumhuriyet tarihinin en liberal kararlarının alındığı Özal döneminde bile bundan vazgeçilmiyor, bor’un ihracatına ait usül ve esaslar Bakanlar Kurulu’na veriliyor. DPT Raporu’nda da “bor madenlerinin özelleştirilmesinin, özellikle de blok satışı ile yapılmasının ülke yararına sonuçlar doğurmayacağı düşünülmektedir” deniliyor. (8. Beş Yıllık Kalkınma Planı shf. 104). Bu konuda en yetkili uzman İsmail Hakkı Arslan devam etsin: - Pazarın özel yapısı böyle bir politikayı adeta ülkemize dikte ettirir niteliktedir. ABD gibi dev rakibe rağmen, %38.5 gibi hiç de küçümsenmeyecek bir paya sahibiz. Bor’un yeni kullanım alanları var. Değeri sürekli artıyor. Sağlam bu geliri kaybetmemeliyiz. Özelleştirilmesinden vazgeçilmesi ülke yararınadır. Ülkemizin yaşadığı yağma düzeni hatırlanarak, milli kaynaklarımız, uluslararası kuruluşların politikalarına ve onların yönlendirdiği yabancı şirketlere bırakılamaz. Globalleşmeyi doğru değerlendirmeliyiz. Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Sayın Aslan’ın görüşleri Çankaya dahil bütün üst yöneticilere gönderildi. Sinan Aygün’ünki gibi. Konu tartışılmadan Bor’u 1978’de devleşteştiren Ecevit, bu defa özelleştiriyor. Devlet Bakanı Recep Önal, “altın yumurtlayan tavuk”u kesiyor. Eti Bor AŞ’nin “işletme hakkı devri yoluyla” özelleştirilmesinin mümkün olduğunu, bunun için de Haziran ayına kadar kanunun değiştirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu da yetmez Anayasa’nın 168. “tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi” maddesi de değişecek. Oldu mu ya?..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT