Oğuzhan Şahin ANKARA
Türkiye, 2023 hedeflerine yürürken, 2053 vizyonu için de hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde çalışmasını yürüten Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), bu kez İstanbul’un fethinin 600’üncü yıldönümü olan 2053 hedefleri için düğmeye bastı. Hazırlanan taslak çalışmada, “Bilge ülke-küresel aktör” profili çizilirken, insani gelişmişlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda “ilk 5 ülkeden biri olma” hedefi konuldu. Çalışmaların, hükümetin hazırlıklarına da katkı yapması planlanıyor.
Devlet ve hükümet politikası olarak uygulanan 2023 vizyonuna paralel olarak yürümesi beklenen 2053 vizyonuna STK katkısı niteliğindeki taslak çalışma, TASAM tarafından hazırlandı. On stratejik lokomotif sektörün belirlendiği taslakta ana tema “güç ve adalet” olarak belirlendi. Türkiye’nin “bilge ülke” ve “küresel aktör” olma vizyonunun konulduğu taslak çalışmada, temel hedefler satır başlarıyla şöyle sıralandı:
Toplumsal yapıda ilk 5
¥ İnsani gelişmişlikte ilk 5 ülke arasına girilmesi
¥ Rekabet endeksinde ilk 5 ülke arasında yer alınması
¥ Verimlilik endeksinde ilk 5 ülke arasına çıkılması
¥ Değişen devlet doğası temelinde kurumsal yapının yeniden inşası
¥ Siyasi, ekonomik ve sektörel hedeflerin eşgüdümlü olduğu kurumsal altyapıya ulaşılması
¥ Çok boyutlu güvenlik inşasında enerji, su ve gıda güvenliğinin merkeze alınması
¥ Burjuvazi, entelektüellik ve milli gündem arasında kapasite inşası
Yumuşak güç hedefi
¥ Yumuşak güç kapasitesi sıralamasında ilk 5 ülke arasına girilmesi
¥ İhracat kârlılığının önce yüzde 9’a, sonra yüzde 15’e çıkarılması
¥ Turizm kârlılığının önce yüzde 10’a, sonra yüzde 20’ye çıkarılması
¥ Orta ve yüksek teknolojili ürün gamının yüzde 40’a çıkarılması
¥ Dış ticaretin yüzde 10 fazla veren bir yapıya dönüştürülmesi
Savunma ve uzay planı
¥ Savunma ve uzay sanayisinde ilk 5 büyük ihracatçı ülke arasına girilmesi
¥ Savunma ve uzay sanayisine GSMH’nin yüzde 7’si oranında kaynak ayrılması
¥ Yerli teknoloji ile nükleer enerji ve teknoloji üretilmesi
¥ Finansal gelişmişlik, kalkınma ve proje bankacılığında ilk 10 ülke arasına girilmesi