Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın geçtiğimiz günlerde “50-60 sahte diplomalı öğretmen tespit ettik” açıklamasının ardından bakanlık birimleri aynı metodla öğretmen olanların bulunup bulunmadığının belirlenmesi için harekete geçti. Bakanlık, öğretmenlerin öğrenim bilgileri dâhil tüm kişisel verilerinin bulunduğu MEBBİS sistemine girilmesi gereken bilgilerin eksiksiz olarak işlenmesi için il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi. Bu kapsamda Bakanlık, MEBBİS personel bilgi sisteminde yer alan ‘Kişisel Bilgiler Modülü Öğrenim Bilgileri’ ekranına girilmesi gereken atamaya esas diploma, geçici mezuniyet belgesi, tezli-tezsiz yüksek lisans diploması veya pedagojik formasyon sertifikası gibi belgelere ait verilerin özlük birimleri ve diğer sorumlular tarafından tam ve doğru olarak girişinin yapılmadığını veya eksik yapıldığını tespit etti. Yapılacak denetim çalışmalarında ihtiyaç duyulan ve MEBBİS bilgi sisteminde yer alması gereken bu verilerin kontrol edilmesinin önem arz ettiğini bildiren bakanlık, bu bakımdan il ve ilçe özlük birimleri tarafından veri girişlerinin tam ve doğru olarak yapılması gerektiğini açıkladı. Bu çerçevede tüm bakanlık personeline bu konuda duyuru yapılacak ve tüm personelin de diploma, diploma tarihi, diploma numarası gibi kendi öğretim bilgilerinin tam olarak girildiğini kontrol edecek. Personel, eksik veya yanlış olan kısımlarının düzeltilmesi için ilgili özlük birimlerine başvuruda bulunacak. Bu bilgilerden eksik olanların girilmesi ve varsa hataların düzeltilmesinden il ve ilçe özlük birimleri, okul idareleri ve personel sorumlu olacak. Veri girişlerinin tamamlandığına yönelik bilgiler resmi yazı ile MEB’e bildirilecek ve veri girişlerini tamamlamayan ve gerekli kontrolleri yapmayan il ve ilçe yöneticileri hakkında gerekli idari işlemler başlatılacak. 

Gökhan KAYA / ANKARA