BTK'dan yapılan yazılı açıklamada “Başkanlığımız tarafından yapılan bütün harcamaların belgeleri istisnasız olarak hem Başkanlığımızda hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda bulunmaktadır.”denildi.

Açıklamada Cumhuriyet Gazetesi'nde ve bu gazeteyi kaynak göstererek bazı internet sitelerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, hayal ürünü ve çarpıtma iddiaların yer aldığı belirtilerek”Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Sayıştay tarafından denetime tabi tutulan 2014 yılına ait tüm harcamalarının belgeleri istisnasız olarak hem TİB bünyesinde hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde mevcuttur ve Sayıştay denetçilerine de bu kayıtlar ve belgeler ibraz edilmiştir.  Sayıştay tarafından 2014 yılı için yapılan denetimde de bu belgeler tek tek  incelenmiştir.”ifadelerine yer verildi.

BTK'nın açıklamasında “TİB'in kuruluşundan bugüne kadar “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmemesi uygulamasını belgesiz harcama gibi yansıtmak iyi niyetten uzak bir yaklaşımdır. Başkanlığımız tarafından yapılan bütün harcamaların belgeleri istisnasız olarak hem Başkanlığımızda hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda bulunmaktadır. Hatta mevzuat gereği kayıt tutulması zorunlu olmayan malzemelere ait harcamaların bile, Başkanlığımızda yapılan işlerin kritikliği nedeniyle, 2014 yılından itibaren kaydı titizlikle tutulmaktadır.” denildi.

BTK, TİB'in kuruluş tarihi olan 2006 yılından bu yana devam edegelen uygulamanın yeni bir uygulama gibi gösterilerek bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak yayınlanmasının manidar olduğu belirtilerek “ 2006 yılından bugüne kadar devam eden uygulamanın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda Paralel Devlet Yapılanmasının tasfiyesinin ardından kamuoyunun gündemine gerçeklere aykırı olarak ve çarpıtılarak getirilmesi dikkat çekicidir. “denildi.