Öğrenciler günlerdir boş kontenjanlar ve başvurular için beklediği ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile tercih formu açıklandı.Üniversiteye yerleşemeyen adayların, şanslarını yeniden deneyebileceği "ek yerleştirme"ler için kontenjan sayısı 238 bin 217 olarak belirlendi. Ek yerleştirme için son başvuru tarihi ise 30 Eylül. ÖSYM'den üniversite adayları için beklenen açıklama geldi. Ek yerleştirme kılavuzutercih kılavuzu 2013 ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu. Üniversite adayları için başvurular bugünden itibaren başladı. ÖSYM daha önce 'ön bilgilendirme' kılavuzunu yayımlamıştı. Adayların tercih yapmadan önce bugün yayımlanan (25 Eylül 2013) kılavuza bakmaları ÖSYM tarafından öneriliyor. Yeni ek yerleştirme kılavuzu ve tercihi formunu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

ÖSYM'den yapılan 2013 LYS ek yerleştirme kılavuz ve tercih formu açıklaması şöyle:
"2013-2014 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına 2013-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU, TERCİH FORMU (YENİ)

Adaylar, 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 25-30 Eylül 2013 tarihleri arasında başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2013-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYS'de Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILMAYACAK
Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacaklardır. Başvuru süresi uzatılmayacaktır. Adaylar, tercihlerini Başvuru Merkezi aracılığıyla yaptıklarında ödeyecekleri 3,00 TL tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyeceklerdir. Posta ile Merkezimize gönderilen Tercih Formları işleme alınmayacaktır.
DİKKAT! TERCİH KILAVUZUNU DİKKATLİ İNCELEYİN
Ek Yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alacaktır. Adaylar, 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formuna 25 Eylül 2013 tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Ek yerleştirme için başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuz basılı olarak dağıtılmayacağından adayların ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri yararlarına olacaktır.
Ek yerleştirme işlemleri, 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
ÖSYM BAŞKANLIĞI'NDAN UYARI VAR
"Bazı internet sitelerinde 2013-ÖSYS ek kontenjan bilgileri adı altında bilgiler yer almaktadır. Adayların bu bilgilere itibar etmemeleri, 2013-ÖSYS ek yerleştirme tercihlerini belirlerken sadece ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan  2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzundan (25 Eylül 2013) yararlanmaları ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?
Peki, adaylar ek yerleştirmelerde kaç tercih yapabilecek? Adaylar tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. 
TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
a) 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunun edinilmesi: 2013-ÖSYS
 Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden
 görülebilir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Tercih işleminin nasıl yapılacağının belirlenmesi: 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi;
 -Başvuru Merkezlerine başvurularak (Başvuru Merkezine giderken doldurulmuş Tercih Formunuzu ve nüfus
 cüzdanı/süresi geçerli pasaportunuzu yanınızda bulundurunuz. Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi
 iş saatleri arasında başvuru alacaklardır.),
 - T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak
 yapılabilir.
2013-ÖSYS merkezî genel yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu)
 Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ek yerleştirmede de Başvuru Merkezi olarak görev
 yapacaklardır.
Açıklanan yöntemler dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). İnternet
 kullanımında deneyimi bulunmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru
 Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerini İnternet üzerinden bireysel olarak yapacak
 adayların sorumluluğu kendilerinde olacaktır.
c) Tercih Formunun doldurulması: Adayların bu kılavuzu inceleyip yapacakları tercihleri ve sıralarını
belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmaları gerekir.
YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?
2013-ÖSYS Ek Yerleştirmeye başvuran adaylar, 2013-2014 öğretim yılı için Tablo 4'teki lisans programlarına ve
 Tablo 3B'deki ön lisans programlarına;
a) 2013 YGS/LYS sonucunda hesaplanan yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
 Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo 3A'daki programların boş kalan
 kontenjanlarına genel lise mezunu adaylar ile kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan meslek lisesi
 mezunu adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların yükseköğretim programının
 puan türündeki yerleştirme puanları göz önünde tutulacaktır.
 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3A'daki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans
 programlarına sınavsız olarak;
a) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
 b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
 d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir (Bk.3.1.).
Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2013-ÖSYS Kılavuzu ile 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercih yapmak istedikleri programları belirleyip tercihlerini sıraladıktan sonra tercih formunu 25-30 Eylül 2013 tarihleri arasında internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresindeki "Tercihler" alanındaki 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih başlıklı alana TC kimlik numaraları ile şifrelerin girdikten sonra ÖSYM'ye gönderebilecek. Adayların bu işlemden sonra ekranda "Tercihleriniz … tarihinde başarı ile ÖSYM'ye bildirilmiştir" uyarısını görmeleri gerekiyor.
Başvuru merkezi aracılığıyla tercihleri göndermek isteyen adaylar ise doldurdukları tercih formu ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla birlikte 25-30 Eylül arasında bir başvuru merkezine giderek başvurularını yapabilecek. Tercih hizmeti ücreti olarak adaylardan 3 lira alınacak.
KAYITLAR İÇİN BU NOKTALARA DİKKAT
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle
 üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
 yapmaya yetkilidir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
2013-ÖSYS'de merkezî ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden
 duyurulacaktır. Adaylar kayıt tarihleri içerisinde yerleştirildikleri üniversitelere istenen belgelerle
 gideceklerdir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÖSYM ADRESLERİ, İRTİBAT NUMARALARI
Merkezi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
 ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday
 İşlemleri Sistemi (Başvuru, tercih yapma, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar
 İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Telefon
 Numarası:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
444 ÖSYM - 444 67 96 (Çağrı Merkezi)
ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinde yer almaktadır.