Bunlar arasında çok sıra dışı vakıflar da vardı. Onlardan birini Sultan Dördüncü Mehmed’in annesi Turhan Hatice Sultan kurdurmuştu. Vakfın tesis amacı Yeni Cami’ye teravih namazına gelenlere şerbet dağıtmaktı. Hadice Sultan bu iş için her sene yirmi bin akçe tahsis etmişti. Turhan Hatice Sultan’ın, “Bu vakfiye şartlarını her kim değiştirirse günahı onların üzerine olsun. Allah, duyuran ve bilendir” diye başlayan bu vakfiyesinde şu cümleler dikkat çekiyordu: “Ramazanlarda, teravih namazından sonra, caminin üç kapısında Atina balından yapılmış şerbet dağıtılsın. Eğer Ramazan yaza rastlarsa şerbete kar konsun. Her sene şerbet için 3000 okka Atina balı alınsın ve her kapı için her gece 33 okkalık baldan şerbet yapılarak ikişer şerbetçi tarafından cemaate dağıtılsın.”  Bunun dışında bayram günlerinde şehir ve kasabalarda top atılarak çocukların sevindirilmesi, cami ve türbe duvarlarındaki ot ve yosunların temizlenmesi, ramazan-ı şeriflerde camilerde hurma, zeytin gibi iftariyeliklerin dağıtılması için kurulmuş vakıflar da bulunuyordu.