Sultan II. Bayezid’in kapı ağası Hüseyin Ağa tarafından 1488 yılında yaptırılan Amasya’daki Büyük Ağa Medresesi’nde 528 yıldır hafızlık eğitimi veriliyor. Medresede hâlihazırda 135 talebe eğitim alıyor. Tarihî medresede talebelere hafızlığın yanı sıra temel dini bilgilerin de veriliyor. Çocukların medreseye geldiklerinde 8 aylık temel Kur’an kursu eğitimine alındıklarını dile getiren Büyük Ağa Medresesi idarecisi İsmail Batman, “Talim, tecvid ve kıraat eğitimi verdikten sonra hafızlık denemesine geçiyoruz. Müftülükçe oluşturulan komisyon tarafından eğitim yılı sonunda talebeler mülakata tabi tutulur, başarılı olanlar hafızlığa ayrılır. Çocuklarımız burada 10 ila 18 ay arasında hafızlığı tamamlar. Geriye kalan dönemde ise sağlamasını yaparlar. 2 yıl sonunda gerçek manada hafız olurlar” diye konuştu. Türkiye’nin 81 şehrinde medreselerinden mezun olan hafızların bulunduğu bilgisini veren İsmail Batman, “Türkiye ve dünyada dereceye giren hafızlar yetiştiriyoruz” dedi.