Yabancılar niçin Müslüman oluyorlar?

A -
A +

Târihte, İslâmiyetle şereflenen sayılamayacak kadar çok insan vardır. Biz, bu makâlemizde onlardan bahsedemeyeceğiz. Günümüzde yabancılardan, gayr-i müslimlerden pek çok kimse, zamân zamân İslâmiyetle şerefleniyor. Birçok diplomat, devlet, ilim ve fen adamı, hattâ dîn adamlarının Müslümân oluşları, İslâmiyetin büyüklüğüne hayrân kaldıklarındandır. Misyonerler, milyarlar harcayarak Hıristiyanlık propagandası yapıyorlar. Ama İslâmiyet propagandasız olarak yayılmaktadır. Görüldüğü üzere birçok yabancı, İslâmı seçmektedir. Bunların Müslümân olmalarına sebep olan şeylerin neler olduğu merâk konusu olabilir. İşte biz bugünkü makâlemizde, bir nebze bu konuya temâs etmek istiyoruz. Ama önce bazı mühtedîlerin, tek tek bazı cümlelerini nakledelim, sonra da genel olarak yabancıların Müslüman olma sebeplerini özetleyelim. Son zamanlarda Müslüman olanların bazıları "Kur'ân-ı kerîm, Allâh'ın adı ile başlıyor, Allâh'ın birliğini bildiriyordu. Hayretim arttı. Tevhîd dîni olan Müslümânlığı seçtim." (Cat Stevens-İngiliz) "İslâm, dünyâ ve âhiret mutluluğunu gösterdiği için Müslümân oldum." (B. Karai-Zengibar) "İslâm, isrâf ve cimriliği yasaklayan, maddî-manevî her husûsta en güzel kâideleri olan dîndir." (Albay Ronald Rockwell-Amerikalı) "İslâmda, ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, herkesin eşit olduğunu, namâz kılarken de rütbe ayırımı yapılmadığını gördüm; işte bunun için Müslümân oldum." (Thomas Clayton-Amerikalı) "İslâm, sevgi, doğruluk, temizlik ve güzel ahlâkı emrettiği için Müslümân oldum." (A. Uemura-Japon) "İslâm, çağları ardında sürükleyen bir dîndir. Müslümân olmakla, çağlarüstü dîni seçmiş oldum." (Prof. Dr. Roger Garaudy-Fransız) "Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in birbirine karışmadığını gördüm; bu durum ilmen de tesbît edilmiştir. Bunun 1.400 sene önce, Kur'ân-ı kerîmde bildirildiğini duyunca, Müslümânlığın hak dîn olduğuna inanıp Müslümân oldum." (Kaptan Kusto-Fransız) "Anarşinin, ancak İslâm ahlâkına sâhip olmakla önleneceğine inandım. İçkiyi bıraktım, tesettüre girdim ve namâza başladım." (Tına Gfanzıl-Alman) " 'İlim Çin'de de olsa alın' hadisini okudum. İslâmın ilme verdiği önemi görünce Müslümân oldum." (Mr. Board- Amerikalı) Niçin Müslüman oldular? Yabancıların, Müslümânlığı hak dîn olarak seçmelerinin sebeplerinden birkaçı şöyledir: 1- İslâm, en yeni ve en son dîndir. Kur'ân-ı kerîm, günümüze kadar hiç bozulmadan, bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. Hâlbuki İncîllerin birbirini tutmadığını herkes bilir. 2- İslâm dîni bir milletin değil, bütün insanlığındır. Allahü teâlâ, "Rabbü'l-âlemin"dir, yani bütün âlemlerin Rabbi'dir. 3- İslâmda tek ilâh vardır. Hıristiyanlıktaki üç tanrı inancı, ilim sâhiplerince saçma görülmüştür. 4- İslâmda, bütün peygamberler beşer, yani insandır; ancak seçilmiş, günâhsız insandırlar. Hiç kimse, diğerlerinin günâhını çekmez. Hıristiyanlıkta, Hz. İsâ Oğul tanrıdır, günahkârların affolması için çarmıhta ölmüştür. Bu da akla ve ilme aykırıdır. 5- İslâm, sâdece âhiret saâdetini değil, dünyâda da mutlu yaşamanın yollarını bildirmiştir. 6- İslâmda, her çocuk günâhsız doğar. Hıristiyanlıkta ise, günâhkâr doğar; bu da, akla, ilme aykırıdır. 7- İslâmda günâhları yalnız Allah affeder. Hıristiyanlıkta, güyâ papazın, günâhları affetme ve dînden çıkarma yani aforoz etme gibi yetkisi vardır. 8- İslâmda, ibâdetlerin mabette yapılma şartı yoktur. Her yerde ibâdet edilebilir. Hıristiyanlar, kilisede putu, papazı aracı yaparak ibâdet ederler. 9- Yahûdî kendini asîl bilir. Hıristiyan, zenciyi aşağı görür. İslâmda ise ırk, renk ve dil ayırımı yoktur. 10- İslâmda hurâfe yoktur. Diğer dînlerde ateşe, güneşe, taşa, heykele tapılır. 11- İslâmda, "Dînde zorlama yoktur" düstûru vardır. Hiç kimse dîne girmeye zorlanmaz. Hıristiyanların dîne sokmak için yaptıkları işkenceler ve mezheb kavgaları meşhûrdur. Kadına verilen değer... 12- İslâm, kadınlara çok kıymet vermiş, onlara en büyük hakları tanımış, "Cennet anaların ayakları altındadır" buyurmuştur. Hiçbir dîn, kadına bu değeri vermemiştir. 13- İslâmda, alkol, uyuşturucu ve kumar harâmdır. Zinânın cezâsı ise, ağır olduğu için, fuhuş yaygınlaşamaz. Hıristiyan Batı, fuhuş bataklığı içindedir. 14- İslâm, iç temizliği yanında, dış temizliğe de çok önem verir. 15- İslâm, sömürüyü reddeder. Bunun için kapitalizmi, komünizmi kabul etmez. İslâm hâriç, hiçbir dînin ekonomi sistemi yoktur. Bugün Hıristiyan ülkelerde kapitalizm hâkimdir. 16- Müslümânların geri kalışlarının sebebi, dînlerinin îcâblarına uymamalarındandır. Hıristiyanların maddî refâha kavuşmaları ise, dînlerinden uzak kalmalarındandır. Müslümânlıkta câhil olan dînden çıkar; Hıristiyanlıkta ise, âlim olan Hıristiyanlığı bırakır.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.