İkiyüzlü Batılıların İslam düşmanlığı!

A -
A +

Her devirde, her çağda İslamiyete düşmanlık yapanlar olmuştur. Ancak, planlı programlı olarak İslâmiyete en büyük düşmanlığı Batılı devletler yapmışlardır. Özellikle de İngilizler. Çünkü, bunların esas siyâseti, dünyadaki, bilhassa Afrika, Orta Doğu ve Hindistân'daki tabii servetleri (doğal kaynakları) sömürmek, oralardaki insanları, köle, hatta hayvan gibi çalıştırıp, bütün kazançları memleketlerine akıtmaktır.

 

Adâleti, yardımlaşmayı emreden İslâm dînine kavuşanlar, bunların zulümlerine, yalanlarına mâni olmuşlardır. Bunun için, din düşmanları akla, hayâle gelmeyen hâin plânlarla, askerî ve siyasi kuvvetleri ile İslâmiyete saldırmışlardır.

 

Batılılar, asırlarca yaptıkları kanlı tecrübelerden, kaba kuvvetle Osmanlıları yıkamayacaklarını anladılar. Câsuslar ve Hıristiyan misyonerleri, yalan propaganda ve yaldızlı vaatlerle gençleri avladılar. Bunları, Osmanlı devletinin kilit noktalarına yerleştirmeye ve bu kuklaların eli ile; medreselerden fen, ahlâk derslerini, hattâ, yüksek din bilgilerini kaldırmaya, Müslümanları câhil bırakmaya uğraştılar.

 

İslâm düşmanlarının taktikleri her ülkede farklı farklı olmuştur. O milletin karakterine uygun metotlar seçmişlerdir. Tepki gelmeyecek yerlerde doğrudan doğruya kendileri idare etmişler. Fakat asırlardır, hür yaşamış milletleri kendilerine itaat ettiremeyeceklerini anladıkları için bunları "isimleri Müslüman" olan fakat, kendilerinin dinle ilgisi olmayan dinsizler tarafından idare ettirmişlerdir. Münafıklık yapıp ikiyüzlü hareket ettikleri için, halk bunları anlayamamış, anlaşılmaya başlayınca da, hemen yeni bir haini işbaşına getirmişlerdir...

 

Son üç asırda, Türk ve İslâm âlemi, nerede bir ihânete uğramışsa, bunun altında mutlaka Hıristiyan Batı vardır... Bu sinsi kampanyalarında, Osmanlılarda Tanzîmat'tan sonra tam başarı sağladılar. Altı asırlık Osmanlı devletini yıktılar. Böylece altı asırdır Osmanlıların bütün dünyaya yaydıkları saadet, huzur nurlarını söndürdüler...

 

Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık (kuddîse sirrûh) "Tam İlmihâl-Seadet-i Ebediyye" kitabında buyuruyor ki: 

 

"Bugün Müslüman ismi altında üç büyük İslâm fırkası vardır. Şiiliği Yahudiler, Vehhâbîliği ise İngilizler kurdu. İslâmiyeti Türkler korudu. Misyonerler, Hıristiyanlığı, Yahûdîler, Talmut'u; Hakîkat Kitâbevi ise İslâmiyeti yaymaya, masonlar da, dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insâfı olan, bunlardan doğrusunu izân, idrâk eder, anlar..."

 

Şu son olaylarda Orta Doğu'da kim kiminle iş birliği hâlinde, bunu idrak etmek, anlamak çok mu zor kardeşim!..

 

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yalınız Efe 3 Kasım 2023 21:33

(Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar, [İslam düşmanlığında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allah, [kâfirleri dost edinip kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (dinimizislam.com)

Mehmet Kırıcı 3 Kasım 2023 08:13

Allahu Teala razı olsun efendim