Kimler şefâ'at edecek?

A -
A +

Îmânla ölen günâhkâr çok kimse, şefâ'atle Cennete gidecektir. İşte şefâ'at edecekler: ? Âlimlerin şefâ'ati: Dünyada âlimlerin kıymetini bilmelidir. Zîrâ kıyâmet günü Allahü teâlâ âlim ve zâhidleri bir araya toplayıp, zâhidlerin Cennete girmelerini emreder. Zâhidler hemen Cennetin yolunu tutar, âlimler ise kalır. Allahü teâlâ, âlimlere de, "Dünyada zâhidler yalnız kendi nefislerini düzeltmekle meşgûl oldukları için, âhirette de yalnız kendilerini bağışladım. Fakat siz, dünyada nefislerinizden başka diğer insanlarla da meşgûl oldunuz, onlara yol gösterdiniz ve öğrettiniz. Şimdi, dünyada size tâbi olanları da bulup yanınıza alın ve onlarla Cennete girin" buyurur. Âlimler de onları alarak Cennete götürürler. Dört Halife'nin şefâ'ati: Kıyâmet günü bir münâdi, "Ehlullah nerede, gelsinler" diye seslenir. Hazret-i Ebû Bekir, hazret-i Ömer, hazret-i Osman ve hazret-i Ali gelirler. Hazret-i Ebû Bekir'e, "Cennetin kapısına git, istediğni içeri al!" denir. Hazret-i Ömer'e, "Mizân başında dur, dilediğinin sevâb tarafını ağırlaştır!" denir. Hazret-i Osman'a, "Havuzun başında dur, dilediğine Havz-ı Kevser'den içir!" denir. Hazret-i Ali'ye, "Sen de dilediğine Cennet elbiselerinden giydir!" denir. Çocukların şefâ'ati: Çocuklar da ana-babasına şefâ'at edeceklerdir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Çocuğa "Cennete gir!" denir. Üzülerek kendini yere atar. "Babam ve annem olmazsa girmem" der.) (Çocuklar, Cennet kapısının önünde toplanırlar. Hep birden bağırıp, anne ve babalarını isterler. Bağırmaları, anneleri ve babaları oraya gelinceye ve her biri babasının ve annesinin elini tutup Cennete girinceye kadar devam eder.) (Ey hanımlar! Sizden kim, kendinden önce âhirete üç çocuk göndermişse, o çocuklar Cehennemden ona perde olur. Orada bulunan hanımlardan birisi dedi ki: - Yâ Resûlallah, iki çocuğu ölürse de Cehenneme perde olur mu? - İki tane de olsa, Cehenneme perde olur. - Yâ Resûlallah! Bir çocuğu ölse de yine, perde olur mu? - Allahü teâlâya yemin ederim ki, eğer annesi sabredip, sevâbını Allahü teâlâdan beklerse, annesini göbeğiyle çekip Cennete sokar.) Kâbe'nin şefâ'ati: Kâbe de şefâ'at eder. Kıyâmet günü, Allahü teâlâ, Kâbe'ye yitmiş bin melek gönderir. Kâbe'yi mahşer yerine davet eder. Kâbe, "Dileğim kabûl edilmedikçe, mahşer yerine gelmem" der. Melekler, "Ne istersin?" diye sorarlar. Kâbe de, "Beni ziyârete gelenlerin bağışlanmalarını ve diğer ziyâretçilerimin de bu dehşetten emin olmalarını isterim" diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü teâlâ, (Ey Kâbe, dileğin kabûl oldu, artık mahşer yerine gel!) buyurur. Kâbe mahşer yerine gelerek, Resûl-i Ekrem'e, "Yâ Resûlallah, beni ziyârete gelmeyenlere sen şefâ'at et, beni ziyârete gelenlere de ben şefâ'at edeyim" der. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: "Kıyâmet günü Allahü teâlânın izni ile, iyiler, kötülere şefâ'at edecek, araya gireceklerdir. Peygamber efendimiz, (Şefâ'atim, ümmetimden, günâhı büyük olanlaradır) buyuruyor. Kâfirler, hesaptan sonra, Cehenneme girecek, Cehennemde ve azâbda ebedî kalacaklardır. Mü'minler, Cennette ve Cennet ni'metlerinde sonsuz kalacaklardır. Günâhı, sevâbından çok olan mü'minlerden, Cehenneme girip, günâhlarına karşılık, bir müddet azâb görenler olacaksa da bunlar, Cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar îmân olan bir kimse, Cehennnemde sonsuz kalmayacak, rahmet-i ilâhiyeye kavuşarak Cennete girecektir." Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Kıyâmet günü şefâ'at edeceğim. "Yâ Rabbî! Kalbinde hardal tanesi kadar îmân olanları Cennete koy!" diyeceğim. Bunlar Cennete girecekler. Sonra, kalbinde zerre kadar îmân olanlara, Cennete giriniz diyeceğim!) Daima korkmak lâzım!.. Şefâ'ate güvenerek günâha dalmak, bir hastanın, akrabasından olan bir doktora itimat ederek, kendisini tehlikelere atmasına benzer. Zîrâ doktor, her hastalığı değil, bazı hastalıkları tedâvi edebilir. Artık doktora güvenerek, hastanın zararlı yemekleri yemesi câiz olmaz. İşte, Peygamber ve sâlihlerin, yakınlarına yapılacak şefâ'atlerini de bu şekilde düşünmelidir. Onun için daima korkmak lâzımdır. Nitekim Eshâb-ı kiram bu korkuyu bir ân olsun gönüllerinden çıkarmamışlardır...

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.