"Senin bu meseleni ben çözerim!.."

A -
A +
Bir hanım, kocasına "Ey Cehennemlik!" dedi. Adam da "Dediğin gibiysem seni boşadım" dedi, ancak pişman oldu!
 
Bugün, İmam-ı Şafii hazretlerinin vefat yıl dönümüdür... İmam-ı Şafii hazretleri, Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir... Adı, Muhammed bin İdris’tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve Eshab-ı kiramdan olduğu için, "Şafii" adı ile meşhur olmuştur. Şafi’nin dedesinin dedesi de Haşim bin Abdi Menaf’tır.
150 (m.767) senesinde Gazze’de doğan bu mübarek zat, 204 (m.820)’de Mısır’da vefat etti. Kabri, Kurafe Kabristanı'nda büyük bir türbe içindedir.
İmam-ı Şafii hazretleri, daha küçük yaşta iken Mekke'de bulunan zamanın meşhur âlimlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etmeye başlamıştır. On yaşında iken, o zamanın en meşhur âlimi imam-ı Malik'in "Muvatta" adlı hadis kitabını, dokuz günde ezberlemiştir. Gençliğinin ilk yıllarında kendini tamamen ilme verip, Mekke'deki Süfyan bin Uyeyne, Müslim bin Halid ez-Zenci gibi fakih ve muhaddislerden ilim tahsil etti. Hadis, fıkıh, lügat ve edebiyatta çok yükseldi. Mekkeli gençler arasında, ilimde parmakla gösterilen bir dereceye ulaştı. Şu hadise, onun üstünlüğünü anlatmaya kâfidir...
O günlerde, Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, bir münâkaşada kocasına;
-"Ey Cehennemlik!" dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs, hanımına;
-"Ben Cehennemliksem, seni boşadım" dedi. Fakat hanımını da çok seviyordu. Âlimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi.
-"Senin Cehennemlik olup  olmadığını Allahü teala bilir" dediler...
Âlimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmâm-ı Şâfiî hazretleri kalkıp;
-"Ben senin meseleni çözerim" dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar âlimin cevap veremediğine, nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmâm-ı Şâfiî hazretleri de;
-"Önce sen benim sorularıma cevap ver!" dedi ve devam etti:
-"Bir günah işleyeceğin vakit, Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?"
-"Allahü teâlâya yemîn ederim ki çok oldu."
-"Bu hâlinle Cennetlik olduğun anlaşılmaktadır" buyurdu. Orada bulunan âlimler, hangi delil ile bu hükmü verdiğini sorunca;
-"Kur'ân-ı kerîmde; (Bir kimse Allah korkusundan, nefsini günahlardan menederse, onun yeri elbette Cennet'tir) buyurulmaktadır. Hükmümü bu âyet-i kerîmeye göre verdim" buyurdu.
Oradakiler susup kaldılar...
     ***
(Dört mezhebden birinin îmân ve fıkıh bilgilerine tâbi olan uyan bir Müslümana "Ehl-i sünnet" veya "Sünnî" denir. Bu dört mezhep; Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’dir. Bu zamanda bu dört hak mezhepten birine tâbi olmayan, bid'at sahibi olur.) [Dürr-ül-muhtar hâşiyesi Zebayıh kısmı]
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.